Ulkopoliittisen instituutin Globaali turvallisuus -tutkimusohjelmassa käynnistyy uusia tutkimusprojekteja, joiden johdosta tutkimusohjelmassa tulee syyskuun 2021 aikana voimaan seuraavia määräaikaisia henkilöstömuutoksia.

Ohjelmajohtaja Mikael Wigell siirtyy tutkimusjohtajaksi vuoden määräajaksi 15.9.2021-31.8.2022. Wigell tulee johtamaan kolmea ulkoista rahoitusta saavaa projektia: 1) International Business Risk and Resilience Monitor for Strengthening National Economic Preparedness, joka toteutetaan EU-komission rahoituksen tuella. Projektin tarkoituksena on kehittää uusia analyyttisiä menetelmiä kartoittamaan geoekonomisia riskejä, jotka vaikuttavat eurooppalaisiin yrityksiin.  2) Nordic Security of Supply in the Age of Disruption -projektin rahoitus tulee Pohjoismaiden ministerineuvostolta. Projektissa analysoidaan Pohjoismaiden yhteistyötä huoltovarmuuden ja kriisinhallinnan osalta. 3) Europe Facing Great-Power Competition on valtioneuvoston kanslian rahoittama projekti, ja se kartoittaa Suomen riskejä ja vaihtoehtoja kiihtyvässä USA:n ja Kiinan välisessä geoekonomisessa kilpailussa. Näiden lisäksi Mikael Wigell johtaa UPIn ja Huoltovarmuuskeskuksen välistä tutkimusyhteistyötä.

Mikael Wigellin sijaiseksi Globaali turvallisuus -tutkimusohjelmaan siirtyy johtava tutkija Katja Creutz ajalle 15.9.2021-31.8.2022.

Antto Vihma on nimitetty tutkimusprofessoriksi vuoden määräajaksi 1.9.2021 alkaen. Tällä hetkellä Vihma työskentelee päätutkijana TRANSCLIM-projektissa, jota rahoittaa Suomen Akatemia. Tutkimusprojektia vetävät yhdessä Antto Vihma ja Harro van Asselt, joka toimii ilmasto-oikeuden ja -politiikan professorina Itä-Suomen yliopistossa. TRANSCLIM on Ulkopoliittisen instituutin ja Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen yhteisprojekti.

TRANSCLIM-projekti tuottaa uutta ajankohtaista analyysia avoimuuden lisäämisen vaikutuksista maailmanlaajuisessa hallinnossa. Erityisesti projektissa tutkitaan raportoinnin ja arvioinnin vaikutusten arviointia kansainvälisessä ilmastonmuutosjärjestelmässä.

FT Romain Weikmans aloittaa syyskuussa vanhempana tutkijana Ulkopoliittisessa instituutissa, ja hän tulee työskentelemään TRANSCLIM-projektissa kolmen vuoden sopimuksella. Weikmans on erikoistunut ilmastopolitiikkaan ja ympäristötalouteen. Hän on toiminut opettajana SciencesPo:ssa, ja hänen tutkimuksiaan on julkaistu lukuisissa johtavissa akateemisissa julkaisuissa.

Tutkimusjohtaja
Ohjelmajohtaja, vt. päätoimittaja UP-lehti
Tutkimusprofessori
Vanhempi tutkija