Ulkopoliittinen instituutti (UPI) käynnistää lokakuun alussa uuden tutkimusohjelman Suomen ulkopolitiikka, Pohjois-Euroopan turvallisuus ja Nato. Ohjelma tuottaa tutkimusta Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta, Pohjois-Euroopan turvallisuusympäristöstä sekä analysoi puolustusliitto Naton toimintaa. 

Ohjelmassa seurataan laajasti Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan eri osa-alueita kuten Suomen suhteita suurvaltoihin, sen harjoittamaa sotilaallista yhteistyötä ja maan toimintaa kansainvälisissä järjestöissä. Ohjelman temaattiseen sisältöön kuuluvat myös Suomen huoltovarmuus, kansallinen resilienssipolitiikka ja kokonaisturvallisuuteen liittyvät kysymykset.  Ohjelman alueellinen painopiste on Suomen välittömässä turvallisuusympäristössä, jonka kehityskuluilla on suora vaikutus maan turvallisuuteen. Uusi ohjelma keskittyy arktisen alueen geostrategiseen kehitykseen, Itämeren alueen turvallisuuteen ja pohjoismaiseen yhteistyöhön. Lisäksi sen puitteissa analysoidaan Venäjän ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa erityisesti Pohjois-Euroopan alueella. Ohjelma kantaa päävastuun Ulkopoliittisen instituutin Nato-tutkimuksesta erityisenä fokuksenaan Suomen Nato-politiikka ja liittokunnan toiminta Pohjois-Euroopassa. 

Ohjelma tukee myös Ulkopoliittisen instituutin poikkileikkaavia tutkimuspainotuksia eli geoekonomiaa sekä suurvaltatutkimuksen teemoja. Tutkimusohjelman johtajana toimii Harri Mikkola ja tutkijoina johtava tutkija Matti Pesu, johtava tutkija Sinikukka Saari, tutkijatohtori Iro Särkkä sekä tutkija Jyri Lavikainen. 

Lisätiedot:
Ohjelmajohtaja Harri Mikkola
harri.mikkola@fiia.fi
09 432 7792

Ohjelmajohtaja
Johtava tutkija
Vanhempi tutkija
Tutkija