Suomen ulkopolitiikka, Pohjois-Euroopan turvallisuus ja Nato

Suomen ulkopolitiikka, Pohjois-Euroopan turvallisuus ja Nato -tutkimusohjelma tuottaa tutkimusta Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta, Pohjois-Euroopan turvallisuusympäristöstä sekä analysoi puolustusliitto Naton toimintaa.

Ohjelmassa seurataan laajasti Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan eri osa-alueita, kuten Suomen suhteita suurvaltoihin, sen harjoittamaa sotilaallista yhteistyötä ja maan toimintaa kansainvälisissä järjestöissä.

Tutkimuksen temaattiseen sisältöön kuuluvat myös Suomen huoltovarmuus, kansallinen resilienssipolitiikka ja kokonaisturvallisuuteen liittyvät kysymykset.

Ohjelman alueellinen painopiste on Suomen välittömässä turvallisuusympäristössä, jonka kehityskuluilla on suora vaikutus maan turvallisuuteen. Ohjelma keskittyy arktisen alueen geostrategiseen kehitykseen, Itämeren alueen turvallisuuteen ja pohjoismaiseen yhteistyöhön. Lisäksi sen puitteissa analysoidaan Venäjän ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa erityisesti Pohjois-Euroopan alueella. Ohjelma kantaa päävastuun Ulkopoliittisen instituutin Nato-tutkimuksesta erityisenä fokuksenaan Suomen Nato-politiikka ja liittokunnan toiminta Pohjois-Euroopassa.

Ohjelma tukee myös Ulkopoliittisen instituutin poikkileikkaavia teemoja eli geoekonomiaa sekä suurvaltasuhteita ja ennakointia.

Ohjelma sisältää Pohjoismaisen verkoston ja tutkimusprojektin Suomen muuttuva rooli euroatlanttisessa turvallisuudessa.

tulevat tapahtumat

Ei tulevia tapahtumia

Menneet tapahtumat

UPI Live: Ydinaseet, Euroopan turvallisuus ja Suomi
07.12.2022 11:00 -
Avoin tilaisuus

Uusimmat julkaisut