Utrikespolitiska institutet startar ett nytt forskningsprogram i början av oktober som heter Finlands utrikespolitik, säkerheten i Nordeuropa och NATO. Programmet bedriver forskning om Finlands utrikes-, säkerhets-, och försvarspolitik, om säkerhetsläget i Nordeuropa så väl som analyserar NATO:s processer.

Programmet följer med olika aspekter av Finlands utrikes-, säkerhets-, och försvarspolitik som till exempel Finlands relation med stormakter, dess internationella militära samarbete och landets verksamhet i internationella organisationer. Det tematiska innehållet för programmet inkluderar även Finlands försörjningsberedskap, nationell resilienspolitik och frågor relaterade till helhetsäkerhet.

Det regionala fokuset i programmet ligger på säkerhetsområdet i Finlands omedelbara närhet. Programmet koncentrerar sig på den geostrategiska utvecklingen i det arktiska området, säkerheten kring Östersjön och nordiskt säkerhetssamarbete. Forskningsprogrammet analyserar också Rysslands utrikes-, säkerhets, – och försvarspolitik i kontexten för Nordeuropa.

Programmet ansvarar för NATO-forskning vid FIIA med en särskild fokus på Finlands NATO-politik och alliansens aktiviteter i Nordeuropa. 

Forskningsprogrammet stöder även institutets genomgående forskningsprioriteringar som geoekonomi och stormaktspolitik.

Programmet leds av Harri Mikkola och forskningsgruppen består av ledande forskare Matti Pesu, ledande forskare Sinikukka Saari, postdoktoral forskare Iro Särkkä och forskare Jyri Lavikainen.

För mer information:
Programdirektör Harri Mikkola
harri.mikkola@fiia.fi
09 432 7792

Programdirektör
Ledande forskare
Äldre forskare
Forskare