Suomen ja Ruotsin välinen puolustusyhteistyö vaikuttaa alueelliseen turvallisuuteen. Yhteistyö sekä lisää että vähentää epäselvyyttä Itämeren alueella. Ruotsin ja Suomen turvallisuuspoliittisen yhteistyön vaikutukset alueelliseen vakauteen ovat selkeät. Nykytilanne on strategisesti vakaa. Jos Venäjä kuitenkin edelleen horjuttaa sitä, Suomi (ja mahdollisesti Ruotsi) pyrkii tasapainottamaan sitä muuttamalla politiikkaansa, mahdollisesti liittymällä Natoon.

Ruotsin lähestymistapa solidaarisuuteen ja valmistautuminen maan puolustamiseen muiden kanssa ovat vähentäneet alueen turvallisuuspoliittista epäselvyyttä. Suomen lähestymistapa puolestaan on samanaikaisesti sekä lisännyt että vähentänyt sekavuutta. Suomi on yhä avoimempi yhteistoimintakyvystä Ruotsin ja Naton jäsenmaiden asevoimien kanssa. Tämä suuntaus vahvistuu, kun Suomi valmistautuu osallistumaan isoihin kansainvälisiin harjoituksiin ja järjestämään niitä. Turvallisuuspolitiikassa Suomen ulkopolitiikan eliitti on kuitenkin varautunut, mikä käytännössä lisää epäselvyyttä Suomen aikomuksista kriisitilanteessa.