Kiinan ulko- ja sisäpolitiikassa ideologia on viime vuosina noussut entistä merkittävämpään rooliin. Todennäköisesti syynä on ollut tarve pohjustaa kommunistisen puolueen tämänvuotista satavuotisjuhlaa. Suuntauksen voi odottaa jatkuvan ainakin vuoteen 2022, jolloin järjestetään puolueen 20. puoluekokous.

Kiinan ulkopolitiikassa ideologian painottaminen on näkynyt korostuneena herkkyytenä kaikelle, mikä voisi olla maan ”suuren uudelleenheräämisen” esteenä. Tämä liittyy kommunistisen puolueen historialliseen kertomukseen, jossa korostetaan ”nöyryytyksen vuosisataa” ja sitä seuranneita pyrkimyksiä hillitä Kiinan nousua.

Muutosten tuloksena syntynyt, arvovaltaan nojaava ulkopolitiikka on osoittautunut haitalliseksi Kiinan maakuvalle. Onkin mahdollista, että Kiina palaa vapaamman politiikan aikaan siinä vaiheessa, kun kommunistinen puolue on saanut jätettyä juhlavuoden ja puoluekokouksen menestyksellisesti taakseen.

Mailla, joilla on elintärkeät taloudelliset siteet Kiinaan ja jotka ovat samalla riippuvaisia ​​Yhdysvaltojen turvallisuuspoliittisesta tuesta, ei ole muuta vaihtoehtoa kuin jatkaa tasapainoilua vähintään seuraavien vuosien ajan.

Vanhempi tutkija