Euroopan unionille laaditaan parhaillaan uutta ulko- ja turvallisuuspoliittista globaalistrategiaa. EU:n ulkopolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin on määrä esitellä strategia kesäkuussa 2016. Strategian menestys tullaan mittaamaan sillä, miten hyvin se saa jäsenmaat sitoutumaan unionin yhteiseen ulkopolitiikkaan.

EU:n aiempi turvallisuusstrategia on peräisin vuodelta 2003, jolloin sekä alueellinen että globaali tilanne oli nykyistä suotuisampi. Nyt maanosan turvattomuus ja haavoittuvuus ajaa eurooppalaisia tiiviimpään yhteistyöhön.

EU:n arvopohjainen ulkopolitiikka on menettänyt uskottavuuttaan. Sille on asetettava selvät prioriteetit. Samalla unionin tulee pyrkiä yhteistyöhön erilaisten hallitusten kanssa puolustaakseen Euroopan turvallisuutta ja sääntöperustaista kansainvälistä järjestelmää.

Strategian tulisi tehdä selväksi, että EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tehtävänä on luoda turvallisuutta EU:lle ja sen kansalaisille. Unioni tuskin tulee osallistumaan jäsenmaidensa alueelliseen maanpuolustukseen, mutta se vahvistaa Euroopan turvallisuutta monin tavoin – niin diplomatian keinoin kuin esimerkiksi vahvistamalla puolustusteollisuuden toimintaedellytyksiä.

Pakolaiskriisi on viimeisin karu muistutus siitä, että EU:n pitää pystyä yhdistämään eri politiikkalohkoja ja välineitä joustavasti ja tavoitteellisesti.

Kristi Raik
Vanhempi tutkija - Euroopan unioni -tutkimusohjelma
Vanhempi tutkija
Johtava tutkija