Hybridisodankäynnistä on tullut yleinen muotitermi. Länsimaisia demokratioita uhkaa kuitenkin tarkemmin hybridihäirintä. Autoritaariset toimijat käyttävät hyväksi liberaalien demokratioiden arvoja ja infrastruktuuria, kun ne pyrkivät hienovaraisesti iskemään kiiloja demokraattisiin yhteiskuntiin ja horjuttamaan niiden sisäistä koheesiota ilman sotilaallisia keinoja.

Tässä julkaisussa hahmotellaan hybridihäirinnän strategista logiikkaa ja osoitetaan, miten häirintä asettaa länsimaisen demokraattisen hallintotavan vaaraan. Pelotepolitiikkaa on parannettava tämän uuden haasteen edessä. Julkaisussa ehdotetaan uutta strategista konseptia – demokraattista pelotetta, jonka avulla toimija saadaan luopumaan hybridihäirinnästä. Demokraattisen pelotteen käsite osoittaa, kuinka liberaalit demokraattiset arvot eivät ole vain turvallisuushaavoittuvuuksia, jollaisiksi ne usein nykyään esitetään. Arvot voidaan kääntää uskottaviksi vahvuuksiksi ja työkaluiksi hybridihyökkääjää vastaan. Tämänkaltainen pelote tekee länsimaisista demokratioista aiempaa kestävämpiä ja vastustuskykyisempiä.

Tutkimusjohtaja