Euroopan muuttoliike- ja rajapolitiikassa tapahtuu suuria symbolisia muutoksia vuonna 2021. Frontexin omat rajavartijat aloittavat työnsä tammikuussa ja muuttoliike- ja turvapaikkasopimus on määrä hyväksyä viimeistään kesäkuussa.

Euroopan komission syyskuussa 2020 antama ehdotus muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksesta velvoittaisi jäsenvaltiot auttamaan toisiaan muuttoliikepaineessa, etsintä- ja pelastusoperaatioiden jälkeen sekä kriisitilanteissa.

”Pakollisesta yhteisvastuusta” huolimatta uusi sopimus ei luo yhteistä muuttoliikepolitiikkaa. Suuret jäsenvaltioiden väliset erot turvapaikan myöntämisessä säilyvät.

Vaikka Euroopassa ei ole vuoden 2015 jälkeen onnistuttu löytämään yhteistä ratkaisua muuttoliike- ja turvapaikkapolitiikkaan, jäsenvaltiot pääsivät nopeasti sopuun eurooppalaisesta raja- ja merivartioviraston asetuksesta 2019/1896. Asetuksen nojalla muun muassa palkataan Frontexin omat 10 000 rajavartijaa asteittain vuodesta 2021 alkaen.

Sekä muuttoliike- että rajahallintauudistukset ovat symbolisesti tärkeitä Euroopan integraatiolle. Jäsenvaltio päättää kuitenkin edelleen itse, kenellä on oikeus jäädä maahan ja kenen on palattava lähtömaahansa.

Vanhempi tutkija