sähköposti:

Virkavapaalla

Saila Heinikoski on vanhempi tutkija Ulkopoliittisen instituutin Euroopan unioni ja strateginen kilpailu -tutkimusohjelmassa. Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden tohtori ja filosofian maisteri. Väiteltyään Turun yliopistossa hän on työskennellyt Ulkopoliittisen instituutin lisäksi tutkijana Rajavartiolaitoksella, valtio-opin yliopistonlehtorina Lapin yliopistossa sekä tutkijatohtorina Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksen EuroStorie-huippuyksikössä. Lisäksi hän on toiminut vierailevana tutkijana Catanian, Trenton ja Bolognan ylipistoissa. Hänen asiantuntija-alueisiinsa kuuluvat EU:n rajahallinta, vapaa liikkuvuus, EU:n ulkosuhteet sekä Euroopan integraatio.

Heinikosken monografiakirjat ovat käsitelleet EU:n vapaata liikkuvuutta (Turun yliopisto 2017; Bloomsbury 2020) sekä kansainvälisiä suhteita ja turvallisuuspolitiikkaa (Routledge 2018, co-authored). Häneltä on julkaistu yli kaksikymmentä eurooppalaista politiikkaa käsittelevää vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia. Lisäksi hän on kirjoittanut kymmeniä muita tutkimuksiinsa perustuvia kirjoituksia.

Heinikoski väitteli tohtoriksi Turun yliopistosta vuonna 2017 (“European Borders of Justice – Practical Reasoning in the Discourses on Free Movement within the European Union”). Lisäksi hän on suorittanut Turun yliopistossa kaksi kandin- ja maisterintutkintoa: käännöstieteistä ja kansainvälisestä politiikasta.

Asiantuntemus

EU:n rajahallinta, vapaa liikkuvuus, Euroopan turvallisuus, Euroopan integraatio

Tutkinnot

Valtiotieteiden tohtori (valtio-oppi/kansainvälinen politiikka), Turun yliopisto

Valtiotieteiden maisteri (valtio-oppi/kansainvälinen politiikka), Turun yliopisto

Filosofian maisteri (italian kääntäminen), Turun yliopisto

Kielitaito

suomi, englanti, italia, ruotsi (työkielet), ranska, romania, espanja, saksa


Latest FIIA Publications

Asiantuntemus

EU:n rajahallinta, vapaa liikkuvuus, Euroopan turvallisuus, Euroopan integraatio

Tutkinnot

Valtiotieteiden tohtori (valtio-oppi/kansainvälinen politiikka), Turun yliopisto

Valtiotieteiden maisteri (valtio-oppi/kansainvälinen politiikka), Turun yliopisto

Filosofian maisteri (italian kääntäminen), Turun yliopisto

Kielitaito

suomi, englanti, italia, ruotsi (työkielet), ranska, romania, espanja, saksa

Valitse kategoria


Valitse kategoria

Heinikoski, Saila (2022). . COVID-19-tutkimuskatsaus (3):50-55.

Heinikoski, Saila (2020). Kansainväliset suhteet, EU ja turvallisuus. Teoksessa (toim.): COVID-19-tutkimuskatsaus 6/2020. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 43-47.

Heinikoski, Saila (2020). Resilience of the EU's project. Teoksessa Pirozzi, Nicoletta; Tekin, Funda; Toygürm, Ilke (toim.): Recommendations from members of the TEPSA network to incoming the German Presidency . TEPSA Trans European Policy Studies Association. 5.

Nanu, Paul; Heinikoski, Saila; Marinica, Susanna; Niemelä, Riikka & Seppänen, Eveliina (toim.) (2015). Columna. Turku: University of Turku.