Ukrainan sota ja covid-19-pandemian pitkän aikavälin seuraukset ovat nostaneet valokeilaan poliittisen kehityksen kolmessa suurimmassa EU:n jäsenvaltiossa, Saksassa, Ranskassa ja Italiassa.

Saksassa Olaf Scholzin johtama uusi koalitiohallitus on jättänyt taakseen joitakin Saksan pitkäaikaisia linjauksia yrittäessään sovittaa maan ulko-, energia- ja finanssipolitiikkaa uuteen kansainväliseen tilanteeseen.

Ranskassa presidentti Emmanuel Macron valittiin juuri toiselle kaudelle. Macron tulee todennäköisesti ajamaan jouston lisäämistä EU:n finanssipoliittisiin sääntöihin sekä strategista autonomiaa ulko-, puolustus- ja energiapolitiikassa.

Italiassa Mario Draghin hallitus on yrittänyt ohjata maata ulos talous- ja terveyskriisistä sekä pyrkinyt tiiviimpään yhteistyöhön Ranskan kanssa. Italiassa järjestetään kesäkuuhun 2023 mennessä parlamenttivaalit, joissa neljä puoluetta kilpailee hallitusvallasta.

Brexitin jälkeen Saksa, Ranska ja Italia ovat pyrkineet elvyttämään integraatioprosessia. Niiden voidaan odottaa jatkossakin ohjaavan EU:n politiikkaa tiiviissä yhteistyössä eurooppalaisten kumppanien kanssa, vaikkakin toisinaan eri painopisteiden mukaisesti.

Johtava tutkija
Johtava tutkija
Vanhempi tutkija