Globaali tiede- ja teknologiajärjestelmä on yhä keskeisempi osa valtioiden välistä valtapolitiikaa. Kiinan ja Yhdysvaltojen väliseen dynamiikkaan on kiinnitetty globaalisti paljon huomiota, samalla kun Venäjän tieteellinen ja teknologinen osaaminen on jäänyt vähemmälle huomiolle. Ukrainan sota on kuitenkin nostanut esiin tavan, jolla Venäjä on valjastanut maan teknologiset ja tieteelliset valmiudet osaksi sen voimapolitiikkaa ja kansainvälistä suurvaltakilpailua. Tässä raportissa tarkastellaan Venäjän teknologista osaamista, sen tulevaisuutta sekä innovaatiopolitiikan ja strategioiden tehokkuutta. Lisäksi raportissa analysoidaan Venäjän teknologista kehitystä sen geopoliittisten vaikutusten kautta, huomioiden erityisesti suurvaltojen välisen teknologisen valtakilpailun tulevaisuuden. Tulevien kehityskulkujen analyysi perustuu Delphi-pohjaiseen ennakointiin. Lopuksi raportissa nostetaan esiin keskeisiä vaikutuksia Eurooppaan ja erityisesti Suomeen.

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. (tietokayttoon.fi) Julkaisun sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä tekstisisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä. Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-228-2

Johtava tutkija
Santtu Lehtinen
Arho Suominen
Andrey Indukaev
Juuso Eskonmaa