Euroopan unionilta puuttuu johdonmukainen turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka, minkä vuoksi se on altis turvapaikanhakijoiden käyttämiselle poliittisena välineenä. Tämä on viimeksi näkynyt Valko-Venäjän toimissa sen EU-maiden vastaisilla rajoilla.

Euroopan komissio julkaisi joulukuussa 2021 ehdotukset maahanmuuttajien välineellistämisen estämiseksi ja Schengenin rajasäännöstön uudistamiseksi. Niiden keinot eivät kuitenkaan vastaa tavoitteita.

Sen sijaan, että sanktion uhka kohdistuisi vihamieliseen kolmanteen maahan, välineellistämisesitys heikentää turvapaikanhakijoiden oikeuksia rajalla.

Schengen-uudistuksessa ehdotetaan mahdollisuutta palauttaa sisärajatarkastukset määräämättömäksi ajaksi, mikä oikeuttaisi vuosia kestäneen rajavalvonnan kuudessa Schengen-maassa, jotka ovat Ranska, Saksa, Tanska, Itävalta, Ruotsi ja Norja.

Myös turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikassa on odotettavissa edistystä. Puolitoista vuotta sitten annetun esityksen uudeksi siirtolais- ja turvapaikkasopimukseksi odotetaan etenevän ja edistävän näin kipeästi kaivattua toimintatapojen yhdenmukaistamista.

Vanhempi tutkija