Ydinaseiden rooli kansainvälisessä politiikassa muuttui merkittävästi kylmän sodan päätyttyä. Maailman merkittävimmät ydinasevallat Yhdysvallat ja Venäjä supistivat huomattavasti ydinasevoimiaan. Prosessin huipennuksena voidaan pitää uuden START-sopimuksen allekirjoitusta vuonna 2010.

Sittemmin kylmän sodan jälkeinen optimismi on haihtunut nopeasti. Geopoliittinen kilpailu hallitsee jälleen globaaleja ja alueellisia turvallisuuskysymyksiä. Ydinasevallat uudistavat voimiaan ja esittelevät uudenlaisia järjestelmiään, jotka voivat vaikuttaa strategiseen vakauteen. Samaan aikaan nykyiset asevalvontajärjestelyt ovat murenemassa.

Tässä raportissa tarkastellaan nykyisiä kehityskulkuja, erityisesti ydinasepelotetta. Päämääränä on ymmärtää, miten pelote on muuttunut kylmän sodan jälkeen. Raportissa esitellään pelotekäsitteen keskeiset periaatteet ja tarkastellaan neljän suuren ydinasemahdin politiikkaa ja kykyjä. Lisäksi tutkimuksessa analysoidaan viimeaikaisten kehityskulkujen vaikutuksia Pohjois-Euroopan turvallisuuteen.

Raportti on osa Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN-TEAS) hanketta ”Strategisen pelotteen uudet haasteet 2000-luvulla”.

Affilioitunut tutkija
Vanhempi tutkija