Baltian maat muodostavat Suomelle paitsi olennaisen markkina- ja tuotantoalueen myös tärkeän kauttakulkureitin. Suomen ja Baltian väliset kuljetukset ovat lisääntyneet nopeasti viimeiset kymmenen vuotta, ja verkostoitumista on tapahtunut myös energia- ja tietoliikennealoilla. Tiivistyvät yhteydet ovat edellyttäneet panostuksia valtiorajat ylittävään infrastruktuuriin. Toisaalta viime vuosien kiristynyt turvallisuus poliittinen tilanne on luonut uusia epävarmuuksia Itämeren alueella.

Tässä raportissa tarkastellaan Baltian alueen ja sinne suuntautuvien yhteyksien merkitystä Suomen huoltovarmuudelle. Sen tarkoituksena on selvittää, millaisia kriittisiä yhteyksiä kulkee Suomesta Baltian maihin ja niiden kautta pidemmälle Eurooppaan, ja mikä näiden merkitys on siviilivarautumiselle ja yhteiskunnalliselle kriisinkestävyydelle. Tämän tueksi raportti pyrkii myös syventämään globaalien virtojen dynamiikkaan perustuvaa huoltovarmuuden käsitettä.

Emma Hakala
Vieraileva vanhempi tutkija
Harri Mikkola
Johtava tutkija
Juha  Käpylä
Juha Käpylä
Matti Pesu
Vanhempi tutkija
Mika Aaltola
Johtaja; päätoimittaja, Ulkopolitiikka-lehti