Viime vuosina EU-keskustelua ovat sävyttäneet spekulaatiot unionin eriytymisestä. Brexit, siirtolaiskriisi, populismin ja EU-kriittisyyden nousu, heikko talouskehitys ja euroalueen epävakaus ovat johtaneet unionin historian vaikeimpiin aikoihin. Kriisien ratkaisu lisää unionin yhtenäisyyteen ja sen päätöksentekojärjestelmään kohdistuvaa painetta. Samaan aikaan EU:ssa vallitsee näkemys, jonka mukaan unionia tarvitaan enemmän kuin koskaan. Miten viimeaikainen EU-politiikka on vaikuttanut unionin yhtenäisyyteen? Miten EU voi säilyttää poliittisen koherenssin näkemyserojen kasvaessa?

Tämä FIIA Report käy läpi tärkeimpiä unioniin vaikuttavia kehityskulkuja sekä toimia, joilla EU pyrkii niitä hallitsemaan. Raportin mukaan EU:n politiikka osoittaa eriytyvän kehityksen, mutta myös lisääntyvän syventymisen merkkejä.

Vanhempi tutkija
Ohjelmajohtaja
Kristi Raik
Vanhempi tutkija - Euroopan unioni -tutkimusohjelma
Teija Tiilikainen
Director; Editor in chief, Ulkopolitiikka (Finnish Journal of Foreign Affairs)
Eeva Innola
Tutkija - Euroopan unioni -tutkimusohjelma