Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyjin osallistujamaiden yhteisymmärrys instituutiosta ja turvallisuudesta, jota järjestön tulisi vahvistaa, on heikentynyt vuodesta 2008 alkaen. Sota Ukrainassa ja Venäjän täysimittainen hyökkäys maahan helmikuussa 2022 on herättänyt keskustelua siitä, kuinka Etyj voidaan pitää elossa vuoden 2022 jälkeen.

Yksi vaihtoehto olisi muotoilla Etyjistä väliaikaisesti uudelleen järjestö, jonka päätöksenteko tapahtuu konsensus miinus yksi -periaatteella. Tämä merkitsisi Venäjän sulkemista ulos päätöksenteosta ja mahdollistaisi liberaalin maailmanjärjestyksen institutionaalisten rakenteiden säilyttämisen järjestössä. Toinen vaihtoehto on, että Etyj palaa kylmän sodan aikaiseksi, konferenssityyppiseksi foorumiksi. Tämä vaihtoehto mahdollistaisi paluun vuoropuheluun Venäjän kanssa huolimatta siitä, että Moskova on aktiivisesti pyrkinyt romuttamaan Etyjin ja sen periaatteet.

Etyjin lähitulevaisuus näyttää synkältä. Vuonna 2025 koittavan Helsingin päätösasiakirjan 50. juhlavuotta ja Suomen Etyj-puheenjohtajakautta silmällä pitäen tässä julkaisussa esitetään, että on aika kuvitella uudelleen, miltä uusi Helsingin henki voisi näyttää.

Etyjin inhimillistä ulottuvuutta vahvistavan Moskovan mekanismin hyödyntäminen aiempaa laajemmin auttaisi huomioimaan kansalaisyhteiskunnan näkemyksiä kenttätasolla, mikä on Etyj-prosessin keskeinen periaate.

Bradley Reynolds
Johanna Ketola
Tutkija