Vuonna 2020 Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump käynnisti ennennäkemättömän vaalivilppikampanjan varmistaakseen itselleen toisen presidenttikauden vaalituloksesta riippumatta.

Tässä artikkelissa pyritään vastaamaan kolmeen kysymykseen: Mitä keinoja Trump käytti vaalivilppikampanjassaan? Miltä osin hänen keinonsa muistuttivat aiemmin eri puolilla maailmaa käytettyjä vaalivilppikeinoja? Ja minkälaisia yhtymäkohtia hänen vaalivilpissään on ulkovaltojen harjoittaman vaalihäirinnän kanssa? Näihin kysymyksiin vastaamiseksi artikkelissa esitetään uusi malli kuvaamaan Trumpin vaalivilppikampanjaa.

Artikkelissa todetaan, että Trump käytti seitsemää eri menetelmää: Disinformaatio, äänestämisen vaikeuttaminen, uhkailu ja väkivalta, puolueen sisäinen painostaminen, hyökkäykset valtion instituutioita vastaan, demokratian normien rikkominen ja salaliittoon pyrkiminen ulkovaltojen kanssa.

Vaikka useimmat keinot olivat vanhoja, niiden yhdistelmä oli ainutlaatuinen. Tämä oli odotuksenmukaista, olihan Trump 2000-luvun ensimmäinen valtionpäämies, joka yritti laajamittaista vaalivilppiä vakiintuneessa länsimaisessa demokratiassa.

Maria Annala