EU IDEA – Integration and Differentiation for Effectiveness and Accountability

Ulkopoliittinen instituutti (UPI) johtaa yhtä työkokonaisuutta Euroopan unionin eriytyvää integraatiota koskevassa EU IDEA -tutkimushankkeessa. Vuonna 2019 alkaneeseen Horisontti 2020 –puiteohjelman hankkeeseen osallistuu 15 tutkimusinstituuttia ja yliopistoa, ja sitä koordinoi Instituto Affari Internazionali (IAI) Roomasta. Hankkeen tavoitteena on selvittää, millainen yhteistyön eriytyminen edistää tehokkuutta, koheesiota ja demokraattisuutta EU:ssa. Hanke sai Horisontti 2020 -rahoitusta avustussopimuksella 822622.

EU-integraatioon on alusta saakka kuulunut jonkin verran eriytymistä eli sitä, että valtiot tai niiden osat tekevät yhteistyötä joustavasti tai epäyhtenäisesti. Sittemmin joustavasta integraatiosta on muodostunut normi ja yksi keskeisistä unionin tulevaisuutta määrittävistä tekijöistä. Viimeaikaiset haasteet kuten Brexit ja maahanmuutto ovat vahvistaneet käsitystä siitä, että EU-integraatiota on kehitettävä yhä joustavampaan suuntaan.

UPIn johtamassa työkokonaisuudessa selvitetään eriytymiseen liittyviä mahdollisuuksia, hyötyjä ja riskejä EU:n ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan aloilla. Eriytyvän integraation  vaikutuksia tarkastellaan erityisesti tehokkaan hallinnon kannalta sekä EU:n perustuslaillisuuden, demokraattisen vastuunalaisuuden ja identiteetin näkökulmista. Sisäisen eriytymisen lisäksi tehdään huomioita siitä, kuinka kolmannet valtiot osallistuvat joustavasti EU-yhteistyöhön ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan aloilla.

Hanke vahvistaa UPIn profiilia EU-tutkimuksen kentällä. UPIn tutkimusryhmään kuuluvat ohjelmajohtaja Juha Jokela, vanhempi tutkija Marco Siddi, tutkija Tuomas Iso-Markku ja nuorempi tutkija Tyyne Karjalainen. Muita työkokonaisuuden tutkijoita ovat Matteo Bonomi, Alessandro Marrone ja Riccardo Alcaro (Istituto Affari Internazionali), Sven Biscop (Egmont Royal Institute for International Relations), Giovanni Grevi (European Policy Centre), Ian Bond (Centre for European Reform), Pol Morillas (Centre for International Information and Documentation in Barcelona), Senem Aydin-Düzgit (Sabancı University) ja Petr Kratochvil ja Jan Kovar (Institute of International Relations).

Ensimmäinen julkaisu UPIn johtamassa työkokonaisuudessa arvioi pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY) mahdollisuuksia ja haasteita EU:n puolustusyhteistyölle. Linkki julkaisuun.

Työkokonaisuuden toinen julkaisu käsittelee eriytyneiden epävirallisten yhteistyömuotojen vuorovaikutusta eurooppalaisessa sekä EU:n ulkopolitiikassa. Linkki julkaisuun

Kolmantena UPIn johtamassa työkokonaisuudessa julkaistiin Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Marco Siddin ja Riccardo Alcaron (IAI) artikkeli, jossa käsitellään EU:n veturimaiden pienryhmien merkitystä unionin ulkopolitiikassa. Artikkelissa arvioidaan erityisesti Iranin ydinaseneuvotteluihin osallistuvan E3/EU-ryhmän ja Ukrainan rauhanneuvotteluita vetävän Normandia-ryhmän toimintaa EU:n ulkopolitiikan kontekstissa tehokkuuden ja legitimiteetin kannalta. Linkki julkaisuun.

EU Idea -projektissa julkaistiin myös UPI-tutkija Bart Gaensin, IAI:n Bernardo Venturin ja CIDOB:n Anna Ayuson yhteisjulkaisu, joka käsittelee eriytyvää integraatiota Euroopan ulkopuolella. Linkki julkaisuun.

Lisätietoja: https://euidea.eu/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

tulevat tapahtumat

Ei tulevia tapahtumia

Menneet tapahtumat

Uusimmat julkaisut