EU IDEA – Integration and Differentiation for Effectiveness and Accountability

Ulkopoliittinen instituutti (UPI) johtaa yhtä työkokonaisuutta Euroopan unionin eriytyvää integraatiota koskevassa EU IDEA -tutkimushankkeessa. Vuonna 2019 alkaneeseen hankkeeseen osallistuu 15 tutkimusinstituuttia ja yliopistoa, ja sitä koordinoi Instituto Affari Internazionali (IAI) Roomasta. Hankkeen tavoitteena on selvittää, millainen yhteistyön eriytyminen edistää tehokkuutta, koheesiota ja demokraattisuutta EU:ssa. Hanke sai Horisontti 2020 -rahoitusta avustussopimuksella 822622.

EU-integraatioon on alusta saakka kuulunut jonkin verran eriytymistä eli sitä, että valtiot tai niiden osat tekevät yhteistyötä joustavasti tai epäyhtenäisesti. Sittemmin joustavasta integraatiosta on muodostunut normi ja yksi keskeisistä unionin tulevaisuutta määrittävistä tekijöistä. Viimeaikaiset haasteet kuten Brexit ja maahanmuutto ovat vahvistaneet käsitystä siitä, että EU-integraatiota on kehitettävä yhä joustavampaan suuntaan.

UPIn johtamassa työkokonaisuudessa selvitetään eriytymiseen liittyviä mahdollisuuksia, hyötyjä ja riskejä EU:n ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan aloilla. Eriytyvän integraation vaikutuksia tarkastellaan erityisesti tehokkaan hallinnon kannalta sekä EU:n perustuslaillisuuden, demokraattisen vastuunalaisuuden ja identiteetin näkökulmista. Sisäisen eriytymisen lisäksi tehdään huomioita siitä, kuinka kolmannet valtiot osallistuvat joustavasti EU-yhteistyöhön ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan aloilla.

Hanke vahvistaa UPIn profiilia EU-tutkimuksen kentällä. UPIn tutkimusryhmään kuuluvat ohjelmajohtaja Juha Jokela, vanhempi tutkija Marco Siddi, tutkija Tuomas Iso-Markku ja tutkija Tyyne Karjalainen. UPIn johtamaan työkokonaisuuteen osallistuvat Istituto Affari Internazionali, Egmont Royal Institute for International Relations, European Policy Centre, Centre for European Reform, Centre for International Information and Documentation in Barcelona, Sabancı University ja Institute of International Relations.

Ensimmäinen Sven Biscopin (Egmont institute) kirjoittama julkaisu UPIn johtamassa työkokonaisuudessa arvioi pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY) mahdollisuuksia ja haasteita EU:n puolustusyhteistyölle. Linkki julkaisuun. Työkokonaisuuden toinen, Giovanni Grevin (EPC) ja kumppanien julkaisu käsittelee epävirallisten ja virallisten joustavien yhteistyömuotojen vuorovaikutusta eurooppalaisessa sekä EU:n ulkopolitiikassa. Linkki julkaisuun

Kolmantena UPIn johtamassa työkokonaisuudessa julkaistiin Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Marco Siddin ja Riccardo Alcaron (IAI) artikkeli, jossa käsitellään EU:n veturimaiden pienryhmien merkitystä unionin ulkopolitiikassa. Artikkelissa arvioidaan erityisesti Iranin ydinaseneuvotteluihin osallistuvan E3/EU-ryhmän ja Ukrainan rauhanneuvotteluita vetävän Normandia-ryhmän toimintaa EU:n ulkopolitiikan kontekstissa tehokkuuden ja legitimiteetin kannalta. Linkki julkaisuun. Neljäs artikkeli on Senem Aydın-Düzgitin (Sabancı University) ja kumppanien kirjoittama, ja se käsittelee joustavaa yhteistyötä naapuruston maiden kanssa. Linkki julkaisuun.

Viimeisenä työkokonaisuudessa Upin tutkijat Marco Siddi, Tyyne Karjalainen ja Juha Jokela julkaisivat tutkimusartikkelin, joka vetää yhteen ja vertailee edellisten artikkelien tuloksia ja arvioi erityisesti tehokkuutta, legitimiteettiä ja vastuunalaisuutta ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan eriytyvän integraation kontekstissa. Linkki julkaisuun.

EU Idea -projektissa julkaistiin myös UPI-tutkija Bart Gaensin, IAI:n Bernardo Venturin ja CIDOB:n Anna Ayuson yhteisjulkaisu, joka käsittelee eriytyvää integraatiota Euroopan ulkopuolella. Linkki julkaisuun.

Lisätietoja: https://euidea.eu/ 

tulevat tapahtumat

Ei tulevia tapahtumia

Menneet tapahtumat

Uusimmat julkaisut