Laajentumisen ja naapuruuspolitiikan elvyttäminen kriisinkestävän Euroopan luomiseksi

Ulkopoliittinen instituutti (UPI) on mukana tutkimuskonsortiossa ”InvigoratEU – Laajentumisen ja naapuruuspolitiikan elvyttäminen kriisinkestävän Euroopan luomiseksi”, jota koordinoi Duisburg-Essenin yliopisto. Hanketta rahoittaa Euroopan komission tutkimus- ja innovointiohjelma Horisontti Eurooppa. (Grant Agreement No. 101132124)

Konsortio selvittää: i) miten EU:n laajentumisstrategiaa voidaan uudistaa uudessa geopoliittisessa tilanteessa; ii) miten vastata muiden toimijoiden geopoliittisiin tavoitteisiin itäisessä naapurustossa ja Länsi-Balkanilla; iii) miten EU:n ulkopoliittisia työkaluja pitää kehittää sotilaallisten uhkien aikakaudella ja EU:n laajentumisen tarpeisiin, jota määrittävät sekä  modernisaatio- että geopoliittinen  logiikka.

Projektissa tuotetaan tieteellisiä ja politiikan kannalta merkityksellisiä julkaisuja, joissa esitellään uutta dataa – esimerkiksi Ukrainassa tehty mielipidetutkimus, joukko skenaarioita, ulkoinen vaikuttavuusindeksi (Venäjä, Kiina, Turkki) sekä sosiaalipolitiikan noudattamista ja koheesiota kuvaava tulostaulu. Tutkimusteeman ajankohtaisuuden vuoksi konsortio pyrkii antamaan ensimmäisestä päivästä alkaen suosituksia maksimoidakseen tieteellisen, poliittisen ja yhteiskunnallisen vaikutuksensa.

UPIn ohjelmajohtaja Juha Jokela ja Krakovan Jagiellonian yliopiston professori Artur Gruszczak johtavat yhdessä osatehtävää 8, jonka otsikko on Turvallisuus ja puolustus: Resilienssin ja vankan kapasiteetin rakentaminen naapurustossa.

UPIn tutkimusryhmään kuuluvat ohjelmajohtaja Arkady Moshes, johtava tutkija Marco Siddi, vanhemmat tutkijat Tuomas Iso-Markku ja Ryhor Nizhnikau, tutkija Tyyne Karjalainen ja koordinaattori Anu Ruokamo. UPIn työosuudessa laaditaan laajoja politiikkarelevattejajulkaisuja, joissa keskitytään turvallisuus- ja puolustusasioihin sekä EU:n itäisen naapuruston kriittiseen energiainfrastruktuuriin Euroopan muuttuvassa turvallisuusympäristössä.

InvigoratEU on tarkoituksenmukaisen laaja konsortio, joka arvostaa Euroopan ja poliittisten näkökulmien monimuotoisuutta: seitsemän 18 kumppanista on Georgiasta, Moldovasta, Ukrainasta ja Länsi-Balkanin maista. Hanke alkoi tammikuussa 2024 ja kestää kolme vuotta.

InvigoratEU project logo.Funded by EU logo.

tulevat tapahtumat

Ei tulevia tapahtumia

Menneet tapahtumat