Uppliva utvidgningen och grannskapspolitiken för att skapa ett kriståligt Europa

Utrikespolitiska institutet är med i forskningskonsortiet ”InvigoratEU – uppliva utvidgningen och grannskapspolitiken för att skapa ett kriståligt Europa” som koordineras av universitetet i Duisburg-Essen. Projektet finansieras av Europeiska kommissionens forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa (Grant Agreement No. 101132124).

Konsortiet forskar i 1) hur EU:s strategi för utvidgning kan förnyas i den nya geopolitiska situationen 2) hur det går att svara på andra aktörers geopolitiska mål i unionens östra grannskap och i västra Balkan 3) hur EU:s utrikespolitiska verktyg bör återuppbyggas i en tid av militära hot med att kombinera modernisering och den geopolitiska logiken av EU:s utvidgning.

Forskningsresultaten kommer att presenteras via vetenskapliga och politikrelevanta publikationer som presenterar ny data t ex en opinionsundersökning från Ukraina, en uppsättning av scenarier, ett index om externt inflytande (Ryssland, Kina och Turkiet), och en resultattavla för uppföljning av socialpolitik och dess sammanhållning. Eftersom de forskningsteman som behandlas är tidsenliga och relevanta kommer konsortiet att komma med rekommendationer redan från första dagen för att maximera inverkan på vetenskap, politik och samhälle.

Utrikespolitiska institutets programdirektör Juha Jokela leder arbetspaket nr. 8 som heter Säkerhet och försvar: uppbyggnad av resiliens och stabila/robusta kapaciteter i grannskapet tillsammans med professor Artur Gruszczak från Jagiellonian University i Krakow.

Forskningsgruppen består av programdirektör Arkady Moshes, ledande forskare Marco Siddi, äldre forskare Tuomas Iso-Markku och Ryhor Nizhnikau, forskare Tyyne Karjalainen och specialist Anu Ruokamo. Arbetet som utförs vid institutet kommer att resultera i omfattande politikrelevanta publikationer som koncentrerar sig på (i) säkerhets- och försvarsfrågor (ii) kritisk energiinfrastruktur i EU:s östra grannskap i ett Europa med ett förändrat säkerhetsläge.

InvigoratEU är avsiktligt ett stort konsortium för att respektera Europas mångfald och politiska perspektiv: sju samarbetspartners av 18 är från Georgien, Moldova, Ukraina och andra länder från västra Balkan. Projektet började i januari 2024 och fortsätter i tre år.

Läs mer på InvigoratEU projektsidan.

 

InvigoratEU project logo.  Funded by EU logo.

Kommande evenemang

Inga kommande evenemang

Tidigare evenemang