Nato pohjoisessa, pohjoinen Natossa

Ulkopoliittisen instituutin tutkimushanke ”Nato pohjoisessa, pohjoinen Natossa” tarkastelee Naton kehittyvää roolia Suomen välittömässä turvallisuusympäristössä, Pohjois-Euroopassa. Se on jatkoa Ulkopoliittisen instituutin aiemmalle ”Suomen muuttuva rooli euroatlanttisessa turvallisuudessa” -tutkimushankkeelle. Hankkeen rahoittaa puolustusministeriö ja ulkoministeriö.

Pohjois-Euroopasta on Venäjän hyökkäyksen aiheuttaman huonontuneen turvallisuustilanteen myötä tullut yksi euroatlanttisen turvallisuuden painopistealueista. Suomen liittyminen Natoon ja Ruotsin tuleva jäsenyys vahvistavat entisestään alueen merkitystä koko liittokunnalle. Nato on parhaillaan rakentamassa uudelleen kollektiivisen puolustuksensa lähtökohtia, ja tavalla, jolla se tapahtuu, on merkittävä vaikutus niin Suomen kuin koko Pohjois-Euroopan turvallisuudelle.

Projektissa keskitytään Naton toimintaan Pohjois-Euroopassa ja arvioidaan, mitkä ovat Suomen Nato-jäsenyyden alkutaipaleen keskeiset tavoitteet ja millaiset toteuttamisedellytykset Suomella on sen intressien edistämiselle liittokunnan sisällä. Projektissa myös pureudutaan Nato-jäsenyyden vaikutuksiin Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikalle. Hankkeen loppuraportti julkaistaan huhtikuussa 2024, jolloin Suomella on vuosi Nato-jäsenyystaivalta takana ja jolloin Naton perustamisesta on kulunut 75 vuotta.

Hanketta johtaa Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Matti Pesu. Tutkimusryhmässä ovat mukana tutkija Joel Linnainmäki, ohjelmajohtaja Harri Mikkola, vieraileva tutkija Antti Pihlajamaa, vanhempi tutkija Iro Särkkä ja tutkija Henri Vanhanen. Kesäkuussa 2023 alkanut hanke päättyy huhtikuussa 2024.

tulevat tapahtumat

Ei tulevia tapahtumia

Menneet tapahtumat

Uusimmat julkaisut