Nato i norr, det norra i NATO

FIIA:s forskningprojekt ”NATO i norr, det norra i NATO” forskar i NATO:s ökande roll i Finlands närmare säkerhetsomgivning Nordeuropa. Projektet finansieras av försvarsministeriet och utrikesministeriet. Det är en fortsättning på FIIA:s tidigare forskningsprojekt ”Finlands föränderliga roll i den euroatlantiska säkerheten”.

I och med Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina och därmed den försämrade säkerhetssituationen har Nordeuropa blivit en av de strategiska prioriteringarna i euroatlantisk säkerhet. Finlands medlemskap i NATO och Sveriges blivande medlemskap kommer att stärka områdets betydelse för hela alliansen. NATO håller på att återinföra sina grunder för kollektivt försvar och sättet som det här görs på har en betydande insats för säkerheten både i Finland och Nordeuropa som en helhet.

Projektet fokuserar på NATO:s aktiviteter i Nordeuropa samt ser över Finlands centrala målsättningar i NATO och analyserar hurdana möjligheter Finland har att framföra sina intressen i alliansen. Projektet studerar även NATO medlemskapens effekter på Finlands säkerhets- och försvarspolitik. Den slutliga rapporten av projektet publiceras i april 2024, ett år efter Finlands tillträde i NATO och 75 år efter att försvarsalliansen grundades.

Projektet leds av Matti Pesu, ledande forskare vid FIIA. Till projektet hör forskare Joel Linnainmäki, programdirektör Harri Mikkola, gästforskare Antti Pihlajamaa, äldre forskare Iro Särkkä och forskare Henri Vanhanen. Projektet började i juni 2023 och tar slut i april 2024.

Kommande evenemang

Inga kommande evenemang

Tidigare evenemang

Senaste publikationerna