Vahvempi Pohjola: ulko- ja turvallisuuspoliittisen yhteistyön nykytila ja kehittämismahdollisuudet

henkilöt

Ulkopoliittisessa instituutissa toteutettiin vuoden mittainen tutkimushanke Pohjoismaisen ulko- ja turvallisuuspoliittisen yhteistyön nykytilan ja kehittämismahdollisuuksien arvioimiseksi. Hankkeen tarkoituksena oli saavuttaa laaja-alainen yhteispohjoismainen näkemys maiden välisen ulko- ja turvallisuuspoliittisen yhteistyön tilasta ja näkemyksistä sen kehittämiseksi. Projekti toteutettiin osana Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN-TEAS) ja hanke päättyi vuoden 2018 maaliskuussa.

Tutkimushanke pyrki tavoittamaan yhteistyön puutteet ja kehittämistarpeet mutta myös päällimmäiset syyt tunnistetuille ongelmille. Näiden joukosta pyrittiin tunnistamaan rakenteellisia pidäkkeitä sekä poliittisia tekijöitä kuten eri pohjoismaiden välisiä näkemyseroja ja erilaisia tarpeita ja painotuksia. Hankkeessa arvioitiin yhteistyötä yhteispohjoismaisten rakenteiden lisäksi multilateraalisessa kontekstissa sekä olemassa olevien kahdenvälisten yhteistyösuhteita. Yhteistyömuotojen osalta tarkasteltiin niiden poliittisia mekanismeja ja käytäntöjä sekä niiden kattavuutta ja roolia pohjoismaisessa ulko- ja turvallisuuspolitiikan kokonaisuudessa.

Tutkimushanke toteutettiin Ulkopoliittisen instituutin johdolla ja koordinoimana, mutta sen käytännön toteuttamisesta vastasi pohjoismainen tutkijaryhmä. Ryhmän jäsenet olivat kaikki kokeneita pohjoismaisen yhteistyön ja ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntijoita. Ulkopoliittisesta instituutista mukana oli tutkija Tuomas Iso-Markku, projektia johtaa johtaja Teija Tiilikainen sekä hankkeen koordinaattorina toimii tutkija Eeva Innola.

tulevat tapahtumat

Ei tulevia tapahtumia

Menneet tapahtumat

Projektiin liittyvät julkaisut

Uusimmat julkaisut