Redaktionschef och chef för forskningskommunikation Anna-Kaisa Hiltunen har tilldelats informationsspridningens statspris för sin bok Euroopan porteilla. Statspriset för informationsspridning utdelades till Hiltunen under prisceremonin den 13.10.2020.

Euroopan porteilla är det första finskspråkiga facklitterära verket som skildrar den europeiska flykting- och asylpolitikens bakgrund och historia. I sitt utlåtande motiverade delegationen för informationsspridning utmärkelsen på följande vis: ’’Genom att kombinera asyl- och flyktingfrågor med den ibland konfliktfyllda historien om enandet av Europa, påvisar Anna-Kaisa Hiltunen insiktsfullt hur dessa frågor genom Europas historia ibland varit ett vanskligt tvisteämne, ibland ett bortglömt fenomen.’’

”Det är fint att ett så stort och viktigt ämne får erkännande, särskilt eftersom diskussionen kring ämnet ofta saknar en faktabaserad grund. Det är viktigt att framhäva vikten av faktabaserad diskussion,’’ säger Anna-Kaisa Hiltunen.

Undervisnings- och kulturministeriet utdelar priset på inrådan av delegationen för informationsspridning. Kommitténs priser beviljas årligen för förtjänstfullt arbete inom ett aktuellt tema eller för ett långsiktigt arbete inom ett relevant område, och för verk som bidrar till medborgerlig kunskap och samhällsdebatt. Delegationen för informationsspridning är ett expertorgan som följer vetenskapens, konstens och teknologins utveckling både nationellt och internationellt plan.

Läs kommitténs motiveringar från denna länk.

Mer om boken på Gaudeamus webbsidor (på finska).

Redaktionschef; chef för forskningskommunikation