UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET


Utrikespolitiska institutet är en oberoende statlig forskningsanstalt som verkar i anknytning till riksdagen. Dess uppgift är att producera högklassig, aktuell information om internationella och ekonomiska relationer och EU-frågor. Genom sin forskning och sakkunskap stöder institutet samhälleligt beslutsfattande samt befrämjar debatten inom sitt verksamhetsområde både i hemlandet och utomlands.


Utrikespolitiska institutet söker en forskare till forskningsprogrammet Europeiska Unionen.

 
Arbetsavtalsförhållandet gäller till 31.12.2010 och kan inledas genast eller enligt överenskommelse.
Orsak till visstidsanställning: Nuvarande programperiod 2008-2010. 

Ansökningstiden upphör: 12.3.2010 klockan 16:15 

För att framgångsrikt utföra arbetet krävs kunskaper om EU:s finans- och ekonomiska politik samt om det internationella ekonomiska och finanssystemet och dess aktörer. Vi uppskattar särskilt expertis om EU:s och ovannämnda aktörers förändrade förhållanden samt om den nuvarande ekonomiska krisens lösningar.
 
Sökanden förutsätts ha: doktorsexamen eller högre högskoleexamen samt god kompetens genom
tidigare uppvisad vetenskaplig och samhällelig verksamhet.  Utbildningen och kompetensen kan ha erhållits i Finland eller utomlands. Vi uppskattar mångsidiga språkkunskaper samt god samarbetsförmåga.

Till ansökan som skall skrivas på engelska bifogas CV och en forskningsplan (max 2 sidor) över den forskning sökande ämnar utföra under sin anställningsperiod.
 
Ytterligare upplysningar om jobbet:
Direktör Teija Tiilikainen (teija.tiilikainen@upi-fiia.fi) eller programdirektör Juha Jokela (juha.jokela@upi-fiia.fi).
 
Ansökan riktas till institutet och skall inlämnas senast 12.3. kl. 16.15 till Utrikespolitiska institutet, Registraturen, PB 400, 00161 Helsingfors eller per e-post till kirjaamo@upi-fiia.fi. Försenade ansökningar beaktas ej. Ansökningarna returneras inte.


 


Praktik på Utrikespolitiska institutet


Utrikespolitiska institutet tar som praktikanter emot studerande samt sådana personer, som nyligen avslutat sina studier med inriktning på internationella relationer, och som är intresserade av att få praktisk erfarenhet av arbete inom ett forskningsinstitut. Praktikanterna verkar som assistenter för forskare inom dessas forskningsprojekt eller hjälper till vid ordnandet av seminarier och beredandet av publikationer. Praktikanterna kan också hjälpa till i biblioteket. Praktiken kan ske på hel- eller deltid. Meddelanden om lediga praktikantplatser sätts ut på denna sida. Fortlöpande ansökningar till praktikantplatser tas inte emot utan intresserade uppmanas följa med situationen med avseende på praktikantplatserna på våra hemsidor.