Telefon:

Expertis

Den politiska kulturen i Kina, Kinas utrikespolitik, samhällsutvecklingen i Kina, regionala frågor i Östasien

Examen

Filosofie doktor (2016)
Lapplands universitet

Filosofie licentiat (Öst-Asien forskning; 2009)
Helsingfors universitet

Politices magister (internationell politik, politisk historia, Öst-Asien forskning; 1992)
Helsingfors universitet

Språkkunskaper

engelska, kinesiska (mandarin), svenska, tyska, franska


Senaste publikationerna

Expertis

Den politiska kulturen i Kina, Kinas utrikespolitik, samhällsutvecklingen i Kina, regionala frågor i Östasien

Arbetserfarenhet

Utrikesministeriet (1. 1995–12. 2103)
AMBASSADRÅD
• Enheten för Asien och Oceanien (9. 2010–9. 2011)
• Enheten för forskning och planering (9. 2009–8. 2010)
• Enheten för regionalt samarbete, Arktiska teamet (1. 2008–9. 2009)
• ASEM 6 -sekretariatet (8. 2006–9. 2006, 11. 2005–3. 2006)
• Enheten för Asien och Oceanien (9. 2001–6. 2004)
• Finlands ambassad i Peking (8. 1996–12. 1999)

Examen

Filosofie doktor (2016)
Lapplands universitet

Filosofie licentiat (Öst-Asien forskning; 2009)
Helsingfors universitet

Politices magister (internationell politik, politisk historia, Öst-Asien forskning; 1992)
Helsingfors universitet

Språkkunskaper

engelska, kinesiska (mandarin), svenska, tyska, franska

12 / 2017

Askel vasemmalle, kaksi taaksepäin, katse kauas eteenpäin -- Pekingin marssivan kongressin jälkipuintia

05 / 2017

Mutta miksi Kielletty kaupunki on vinossa?/ Why is the Forbidden City tilted to the West?

04 / 2017

The Socialist Rule of Law with Chinese Characteristics in the Light of Chinese tradition

10 / 2016

Kiinan strategisen narratiivin historiallis-kulttuuristen juurten konstruoinnista

09 / 2016

Finland and China: Bilateral relations characterized by pragmatic rationality


Complete list of publications (pdf)