Yhdysvallat tukee ohjuskaupoilla Suomen puolustusta
Kansanuutiset
Jouko Huru

Utrikespolitiska institutets forskare Charly Salonius-Pasternaks FIIA Briefing Paper -rapport 112  ’Not just another arms deal’ refererades i tidningen Kansan Uutiset 13.9. Forskaren anser i sin publikation att Finlands beslut att köpa från Förenta staterna anfallsmissiler som avfyras från luften till marken (s.k. JASSM-missiler) är bra mycket mera än enbart vapenhandel. Enligt honom har beslutet betydande politiska och militära följder.

Länk till artikeln på Kansan Uutisets hemsida

Länk till FIIA Briefing Paper 112 -rapporten