Helsinki Climate Forum: Arctic Urgency och Utrikespolitiska institutet utlyser en en skrivtävling som en del av Helsinki Climate Forum: Arctic Urgency -klimatkonferens 28.9.2013.

 För närmare uppgifter vänligen se Helsinki Climate Forum: Arctic Urgency