Juha Jokela fortsätter som programdirektör i Utrikespolitiska institutets forskningsprogram Europeiska unionen. Hans utnämning gäller för femårsperioden 1.1.2020-31.12.2024.

Jokelas nuvarande forskningsintressen berör de politiska följderna av brexit samt differentierad integration inom EU:s utrikes- och säkerhetspolitik. Jokelas tidigare forskningsprojekt och publikationer har behandlat frågor om europeisering och utrikespolitik samt om Finlands EU-politik. Han har tidigare arbetat som doktorand och direktör vid Helsingfors universitets nätverk för Europaforskning, forskare vid utrikesministeriet och gästforskare vid EU:s institut för säkerhetsstudier (EUISS). Jokela har en doktorsexamen från Bristol University.

Programdirektörens huvudsakliga uppgift är att leda forskningsprogrammet och delta i planeringen av institutets forskningsverksamhet. Därtill har programdirektören personliga forskningsuppgifter.

För tilläggsinformation, vänligen kontakta:

Teija Tiilikainen

teija.tiilikainen@fiia.fi

Tel. +358 9432 7701