Europeiska unionen och strategisk konkurrens

Forskningsprogrammet Europeiska unionen och strategisk konkurrens koncentrerar sig på Europeiska unionen och dess roll i kontexten av växande strategisk konkurrens.

Forskningsteman:

  1. EU:s globala roll och dess verksamhetsmöjligheter i kontexten för strategisk konkurrens

  2. Utvecklingen av EU:s gemensamma utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik samt det europeiska försvarssamarbetet

  3. De stora utvecklingslinjerna i EU och den europeiska integrationen, samt maktutövandet i EU

  4. Den europeiska politikens utveckling i medlemsstaterna

EU:s externa relationer och de olika dimensionerna av dess globala roll formar nyckelområdena för forskning. EU:s globala roll och verksamhetsmöjligheter undersöks inom ramen för den föränderliga internationella miljön som alltmer markeras av stormakternas strategiska konkurrens.

EU:s gemensamma utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik och europeiskt försvarssamarbete bildar en mittpunkt för forskningsprogrammet. Forskning om EU:s externa relationer tar även titt på EU:s internationella samarbete, speciellt i Mellanöstern och Afrika. Programmet koncentrerar sig också på EU:s externa ekonomiska relationer som utrikespolitiska instrument.

EU:s och europeiska integrationens stora utvecklingslinjer är ett annat nyckelområde inom forskningen. Programmet koncentrerar sig även på frågor hur EU använder sig av makt med hänvisning till relationer mellan EU institutionerna och medlemsländer, och på politisk utveckling samt unionens reformer. Programmet ser också på medlemsländernas Europapolitik för att påvisa dynamiken medlemsländer emellan.

Programmet deltar också i de stora europeiska forskningsnätverken och fortsätter att utveckla och förstärka samarbetet.

Nätverk

 

Logo of the Trans European Policy Studies Association.

 

Trans European Policy Studies Association (TEPSA)

TEPSA, som grundades år 1974 är det äldsta alleuropeiska nätverket som handhar europeiska ärenden. Det består av alla inom dess område ledande europeiska forskningsinstitut. TEPSAs kontor är i Bryssel. Organisationens syfte är att producera högklassig forskning om den europeiska integrationen samt väcka diskussion om Europa-politikens linjedragning och möjligheter.Man strävar till detta genom växelverkan mellan de europeiska och nationella institutionerna samt det akademiska- och forskarsamfundet.

 

European Policy Institutes Network (EPIN)

EPIN är samarbetsnätverket för dynamiska expertgrupper och forskningsinstitut. Inom ramen för nätverket koncentrerar man sig på aktuell diskussion om EU och Europa. EPIN har 30 medlemsinstitut och –organisationer i sammanlagt 26 olika länder, medräknat nästan alla EU:s medlemsländer samt kandidatländer. EPIN strävar till att befrämja diskussionen om Europas framtid genom att producera expertanalyser om aktuella händelser samt genom att tillhandahålla bakgrundsinformation som klargör den nationella diskussionen.

 

Euromesco

Syftet med Euromesco är att skapa nya samarbetsrelationer mellan länderna i Europa och Medelhavsområdet och på så sätt bredda diskussionen om gemensamma bekymmer. Dialogen som förs inom ramen för Euromesco anknyter huvudsakligen till Euro-Mediterranean (EMP) –samarbetsavtalet och Europan grannskapspolitik (ENP). Nätverket erbjuderett forum där man kan diskutera sådana angelägenheter, som normalt skulle vara alltför känsliga för de diskussioner som förs mellan samarbetsavtalets staters regeringar.

Kommande evenemang

Inga kommande evenemang

Senaste publikationerna

Müller, Manuel (2024). Finland: focus on new national candidates. I Colomina, Carme; Russack, Sophia; Sánchez Margalef, Héctor; Toygür, İlke (red.): European elections 2024. A turning point for EU integration?. Fundación CIDOB. 117-120.