Europeiska unionen

forskningsprogrammet

personer

Forskningsprogrammet Europeiska unionen fokuserar på unionens yttre relationer och dess globala och regionala roll utan att glömma unionens interna dynamik. Programmets centrala teman är EU:s yttre relationer, integrationsutvecklingen och unionens politiska system.


EU:s yttre relationer – inklusive unionens beslutsfattande och ledarskap – undersöks extensivt inom programmet. Centrala teman är EU:s utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik, grannrelationerna och energisäkerheten. Frågor som tangerar unionens yttre och inre säkerhet granskas i anslutning till terrorism och radikalisering. Regionalt betonar programforskningen unionens östra och södra grannskap. På forskningsagendan finns också relationerna mellan Turkiet och EU samt EU:s politik gällande den arktiska regionen.


Andra centrala teman i EU:s yttre relationer – till exempel unionens handelspolitik, relationerna till Ryssland och de transatlantiska relationerna – undersöks också inom och i samarbete med institutets övriga program. Detsamma gäller det nordiska samarbetet både inom EU och mera allmänt.  


I forskningen kring integrationsutvecklingen samt EU:s institutioner och beslutsfattande framhävs konsekvenserna av reformen av den ekonomiska och monetära unionen, integrationens särutveckling och de politiska konsekvenserna av brexit. Inom programmet granskas dessutom utvecklingstrenderna för medlemsländernas EU-politik, inklusive den EU-kritiska populismens frammarsch.


EU-programmet strävar efter att producera högklassig forskning, som även betjänar det politiska beslutsfattandet och den breda allmänheten. Forskningsprogrammet har ett starkt nätverk i Europa och strävar kontinuerligt efter att stärka och bredda sina samarbetsrelationer.

 

Nätverk

 

Trans European Policy Studies Association (TEPSA)

TEPSA, som grundades år 1974 är det äldsta alleuropeiska nätverket som handhar europeiska ärenden. Det består av alla inom dess område ledande europeiska forskningsinstitut. TEPSAs kontor är i Bryssel. Organisationens syfte är att producera högklassig forskning om den europeiska integrationen samt väcka diskussion om Europa-politikens linjedragning och möjligheter.Man strävar till detta genom växelverkan mellan de europeiska och nationella institutionerna samt det akademiska- och forskarsamfundet.

 

European Policy Institutes Network (EPIN)

EPIN är samarbetsnätverket för dynamiska expertgrupper och forskningsinstitut. Inom ramen för nätverket koncentrerar man sig på aktuell diskussion om EU och Europa. EPIN har 30 medlemsinstitut och –organisationer i sammanlagt 26 olika länder, medräknat nästan alla EU:s medlemsländer samt kandidatländer. EPIN strävar till att befrämja diskussionen om Europas framtid genom att producera expertanalyser om aktuella händelser samt genom att tillhandahålla bakgrundsinformation som klargör den nationella diskussionen.

 

Euromesco

Syftet med Euromesco är att skapa nya samarbetsrelationer mellan länderna i Europa och Medelhavsområdet och på så sätt bredda diskussionen om gemensamma bekymmer. Dialogen som förs inom ramen för Euromesco anknyter huvudsakligen till Euro-Mediterranean (EMP) –samarbetsavtalet och Europan grannskapspolitik (ENP). Nätverket erbjuderett forum där man kan diskutera sådana angelägenheter, som normalt skulle vara alltför känsliga för de diskussioner som förs mellan samarbetsavtalets staters regeringar.

Kommande evenemang

Inga kommande evenemang

Senaste publikationerna

Raik, Kristi (2017) EU:ta työnnetään moneen suuntaan Kaleva.

Pesu, Matti (2017) Taakanjako on ikuisuusaihe Ulkopolitiikka, 54 (4): 83.

Tiilikainen, Teija (2017) Finland i Europa och förhållandet till den transatlantiska länken Kungliga krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift, (4): 71-75.

Iso-Markku, Tuomas (2017) Finnland I Weidenfeld, Werner & Wessels, Wolfgang red: Jahrbuch der Europäischen Integration 2017. Nomos Verlag. 501-504.

Tiilikainen, Teija (2017) Kohti yhdentyvää vai hajaantuvaa Eurooppaa? Tieto & trendit. Tilastokeskus.

Tiilikainen, Teija (2017) Strengthening the Pillars of Security and Defence European Security and Defence, (6): 24-26.

Siddi, Marco (2017) Italy's Eastern Neighbourhood Policy in Context Georgian Institute of Politics Policy Memo. Georgian Institute of Politics.

Raspotnik, Andreas & Siddi, Marco (2017) A New Arctic Era Abo - World Energy, (36):

Tammikko, Teemu (2017) Katalonian uhkapeli Politiikasta.fi.

Tiilikainen, Teija (2017) Nordic states in the EU's security and defence policy Europe's world,

Jokela, Juha & National Reflection Group (Finland) (2017) New Pact for Europe: National Report Finland New Pact for Europe.

Raik, Kristi (2016) Demokratian rapautuminen on Euroopan suurin uhka Kaleva.

Raik, Kristi (2016) Suomi itäisen Euroopan harmaalla vyöhykkeellä Kaleva.

Raik, Kristi (2016) Historia erottaa, tulevaisuus yhdistää Viron jälki Suomessa: Helsingin virolaisen akateemisen klubin juhlakirja. Helsingin virolainen akateeminen klubi.

Helwig, Niklas (2016) Hoher Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik Europa von A bis Z, 14 305-306.

Helwig, Niklas (2016) Europäischer Auswärtiger Dienst Europa von A bis Z, 14 222-224.

Tammikko, Teemu (2016) Towards "Schengen Light" DIIS Policy Brief. Danish Institute for International Studies.

Raik, Kristi (2016) Ukraine has brought threat perceptions of the Baltic Sea states closer to each other Baltic Rim Economies, (1): 46.

Mühlberger, Wolfgang (2016) Egypt: Pharaonic Politics Redux? Al-Jazeera Center for Studies Report.

Iso-Markku, Tuomas (2015) Finnland I Weidenfeld, Werner; Wessels, Wolfgang red: Jahrbuch der europäischen Integration. Baden-Baden: Nomos. 415-418.

Alaranta, Toni (2015) Islam-tutkimuksen voimannäyte Yliopisto. Helsingin yliopisto.

Jokela, Juha (2015) Finland and the eurozone crisis I Bäckman, Pernilla; Lewander, Jakob; von Sydow, Göran red: Same, same but different : the Nordic EU members during the crisis. Stockholm: Svenska institutet för europapolitiska studier, SIEPS.

Mühlberger, Wolfgang (2015) Im Druckkochtopf : Szenario 2025: wohin bewegt sich die arabische Welt? Zenith.

Austria: historic entanglement, high-profile engagement and EU streamlining

Jokela, Juha (2015) Arctic security matters ISSUE report. Institute for Security Studies.

Jokela, Juha (2015) Arctic governance I red: Paris: Institute for Security Studies. 35-42.

Helwig, Niklas; Tannous, Isabelle (2015) Gemeinsame Aussen- und Sicherheitspolitik I Weidenfeld, Werner; Wessels, Wolfgang red: Jahrbuch der europäischen Integration 2015. Baden-Baden: Nomos. 287-294.

Helwig, Niklas; Tannous, Isabelle (2015) Gemeinsame Aussen- und Sicherheitspolitik Nomos.

Iso-Markku, Tuomas (2015) Finland I red: Berlin: Institut für Europäische Politik, IEP.

Siddi, Marco (2015) Il vero problema dell'Europa e la xenofobia, non l'immigrazione il manifesto sardo. il manifesto sardo.

Alaranta, Toni (2015) Turkin Lähi-idän politiikan tilinteon hetki Kaleva. Kaleva365.

Mühlberger, Wolfgang (2015) Assessing the impact: North African militaries in the Arab Spring S+F : Sicherheit und Frieden = S+F secrity and peace, 33 (1):

Behr, Timo (2015) Germany: from self-restraint to leadership I Behr, Timo; Tiilikainen, Teija red: Northern Europe and the making of the EU's Mediterranean and Middle East policies : normative leaders or passive bystanders?. Farnham: Ashgate. 45-67.

05 / 2014

EU:n suunta: Kuinka tiivis liitto?

Juha Jokela Juha Jokela Teija Tiilikainen Teija Tiilikainen Markku Kotilainen Markku Kotilainen Vesa Vihriälä Vesa Vihriälä Markku Kotilainen Markku Kotilainen Vesa Vihriälä Vesa Vihriälä