Mikael Wigell har utnämnts till direktör för forskningsprogrammet Global säkerhet vid Utrikespolitiska institutet. Hans utnämning gäller för femårsperioden 1.1.2020-31.12.2024, men Wigell börjar i sin nya position som programdirektör redan 15.11.2019.

Wigells nuvarande forskningsintressen berör hybridhot, stormakters strategiska beteende och internationell politisk ekonomi. Han är också expert på latinamerikansk politisk ekonomi och internationellt erkänd för sin geoekonomiska forskning. Wigell är docent vid Tammerfors universitet och har tidigare verkat som gästforskare vid Oxford University, postdoktor vid Finlands Akademi samt gästforskare vid Universidad Torcuato di Tella i Buenos Aires. Wigell har doktorerat vid London School of Economics universitetet.

Programdirektörens huvudsakliga uppgift är att leda forskningsprogrammet och delta i planeringen av institutets forskningsverksamhet. Därtill har programdirektören personliga forskningsuppgifter.

För tilläggsinformation, vänligen kontakta:

Direktör

Mika Aaltola

mika.aaltola@fiia.fi

+358 9 432 7701