Global säkerhet

forskningsprogrammet

personer

Forskningsprogrammet Global säkerhet granskar de utvecklingslinjer inom global säkerhetspolitik som påverkar Europas och Finlands säkerhetsmiljö. Programmet granskar säkerheten som en bredbasig global utmaning, och riktar sitt intresse speciellt till följande teman:

  • Den geopolitiska tyngdpunktens förskjutning från Atlanten till Stilla havet
  • Uppkomsten av nya stormakter, främst Kina
  • Det globala styrets framtid, internationella institutioner och normativa regelverk
  • Strukturerna i den världsordning som nu utvecklas

De transatlantiska relationerna mellan Förenta staterna och Europa är allt fortfarande av största vikt, men de genomgår för närvarande också stora förändringar. En av de största förändringarna i internationell politik är uppkomsten av nya ekonomier som starkt utvecklas såsom Brasilien, Kina och Indien. Programmet fokuserar sig på deras ökade regionala och internationella inflytande på globalt styre, säkerhet och utveckling.

De globala utvecklings- och säkerhetsfrågorna har sammanflätats allt mer eftersom många gränsöverskridande problem har anknytning till fattigdom och ojämlikhet. Detta i sin tur understryker vikten av att forska i det globala styrets existerande strukturer. Dessutom måste strukturerna i globalt styre foga sig i BRIC-ländernas tilltagande makt samtidigt som världen står inför aldrig tidigare skådade utmaningar såsom klimatförändringarna.

Forskningsprogrammet granskar inom ramen för den internationella säkerhetsarkitekturen det globala styret, de politiska dimensionerna, maktpolitiken och de multinationella säkerhetsarrangemangen. Forskningsprogrammet strävar till att producera värdefull information för det politiska beslutsfattandet.

Kommande evenemang

Inga kommande evenemang

Tidigare evenemang

Security and defence policy at the core of US-Russian relations
22.08.2018 14:00 -
Kräver registrering
US and Russia:
21.08.2018 09:00 -
Endast inbjudna
New Insights on Jihadism and Radicalisation:
28.11.2017 09:00 -
Endast inbjudna
The North Korean Conundrum:
12.10.2017 10:00 -
Endast inbjudna
Human Security in the Arctic
11.09.2017 09:30 -
Endast inbjudna

Senaste publikationerna

Leo Michel (2018) Cold War Views on Sweden: The American View I Artéus, Gunnar & Zetterberg, Kent red: Cold War Views on Sweden. 102-121.

Emma Hakala, Iina, Jenni (2018) Kenen historia? Historians without Borders in Finland.