Global säkerhet

forskningsprogrammet

personer

Forskningsprogrammet Global säkerhet koncentrerar sig på stormaktsrelationerna och hur de påverkar Europas och Finlands säkerhetsmiljö. Programmet granskar även den regelbaserade internationella ordningen samt det globala styret och dess föränderliga struktur.

Inom flera nya domäner har spänningar uppstått i stormaktsrelationerna, inklusive i det arktiska området och i cyberrymden. På samma gång har äldre former av spänning återuppstått, såsom kärnkraftshot och olika territoriella konflikter. USA:s roll i världspolitiken är fortsättningsvis central allt emedan de transatlantiska relationerna genomgår stora förändringar. Vi ser även att regionala makter såsom Kina, Brasilien, Indien och Japan utövar allt mer inflytande på det globala styret, ekonomin och säkerheten.

Forskningsprogrammet Global säkerhet driver en akademisk och policyorienterad forskningsagenda. Programmet studerar normer och institutioner som hänför sig till det globala styret, multinationella säkerhetsarrangemang, hybridhot, demokratiska sårbarheter, geostrategi och geoekonomi, likväl som de ekonomiska och politiska drivkrafterna för regional maktpolitik.

Forskningsprogrammet innehåller följande komponenter:

  • Forskningscentret för Förenta staternas politik och makt
  • Forskningsklustret för Asien
  • Forskningsklustret för global styrning
  • Forskningsklustret för Arktis

Kommande evenemang

Inga kommande evenemang

Senaste publikationerna

Sinkkonen, Ville (2020). Donald Trump, Joe Biden ja kunnioituksen askelmerkit. SAM Magazine, 18.9.