Riksdagens kanslikommission utsåg under sommaren delegationen för Utrikespolitiska institutet och på delegationens möte den 19 september utsågs riksdagsledamot Mikko Savola (cent) till ordförande och riksdagsledamot Saara-Sofia Sirén (saml) till vice ordförande för delegationen.

–          Utrikespolitiska institutet (FIIA) utför ett viktigt arbete som ett oavhängigt forskningsinstitut. Institutet framställer expertis inom utrikespolitik och producerar information till samhällsdialogen. En stark och oberoende FIIA är i samhällets bästa intresse, säger Savola.

Delegationen har en bred bas och till dess uppgifter hör att följa med institutets verksamhet och upprätthålla institutets kontakter till dess viktigaste samarbetspartner. Det är också delegationens uppgift att följa med verksamhetens samhälleliga inflytande. Delegationens mandatperiod är fyra år med början i juni 2019.

–          Jag vill medverka i att delegationen fungerar som en öppen och central förmedlare mellan FIIA och dess viktigaste samarbetsparter.

Tilläggsuppgifter:

Mikko Savola

mikko.savola@eduskunta.fi

040-5758498