Riksdagens kanslikommission utsåg riksdagsledamöterna Kristiina Salonen, Sanna Antikainen, Saara-Sofia Sirén (vice ordförande), Mikko Savola (ordförande), Atte Harjanne, Merja Kyllönen, Mats Löfström och Sari Essayah.

Dessutom kallade kanslikommissionen till medlemmar tolv företrädare för de samarbetsorganisationer som är centrala med tanke på institutets verksamhet. Dessa är Matti Anttonen, Kirsi Pimiä, Antti Peltomäki, Kaisamari Hintikka, Frank Johansson, Kristiina Kumpula, Laura Lodenius, Kaius Niemi, Iikka Korhonen, Teivo Teivainen, Rinna Kullaa och Erkki Tuomioja.

Uppgifterna för denna delegation är att följa med institutets verksamhet samt att upprätthålla och utveckla institutets kontakter med dess viktigaste samarbetsparter. Det är också delegationens uppgift att följa med verksamhetens samhälleliga inflytande. Delegationens mandatperiod är fyra år med början 1.6.2019.