Riksdagens kanslikommission utsåg riksdagsledamöterna Eva Biaudet, Tiina Elovaara, Sari Essayah, Maarit Feldt-Ranta (ordförande), Pertti Salolainen, Matti Semi, Matti Vanhanen (vice ordförande) och Ozan Yanar.

Dessutom kallade kanslikommissionen till medlemmar tolv företrädare för de samarbetsorganisationer som är centrala med tanke på institutets verksamhet. Dessa är Riikka Heikinheimo, Minna Holopainen, Laura Lodenius, Kirsi Pimiä, Elina Ravantti, Tuomas Forsberg, Iikka Korhonen, Juha Martelius, Pauliina Parhiainen, Matti Anttonen, Pertti Torstila och Erkki Tuomioja

Uppgifterna för denna delegation är att följa med institutets verksamhet samt att upprätthålla och utveckla institutets kontakter med dess viktigaste samarbetsparter. Det är också delegationens uppgift att följa med verksamhetens samhälleliga inflytande. Delegationens mandatperiod är fyra år med början 1.6.2015. Tiina Elovaara ersatte Ville Tavio den 5 april 2018.