Utrikespolitiska institutet har en delegation utnämnd av riksdagens kanslikomission. Uppgifterna för denna delegation är att följa med institutets verksamhet samt att upprätthålla och utveckla institutets kontakter med dess viktigaste samarbetsparter. Det är också delegationens uppgift att följa med verksamhetens samhälleliga inflytande. Nuvarande delegationens mandatperiod är fyra år 1.6.2019−1.6.2023.

Sammansättning av Utrikespolitiska institutets delegation:

Ordförande: Jouni Ovaska, riksdagsledamot
Viceordförande: Saara-Sofia Sirén, riksdagsledamot

Sanna Antikainen, riksdagsledamot
Sari Essayah, riksdagsledamot
Atte Harjanne, riksdagsledamot
Merja Kyllönen, riksdagsledamot
Mats Löfström, riksdagsledamot
Kristiina Salonen, riksdagsledamot
Erkki Tuomioja, riksdagsledamot

Matti Anttonen, statssekreterare, Utrikesministeriet
Kaisamari Hintikka, biskop i Esbo stift
Frank Johansson, verksamhetsledare på Amnesty International i Finland
Iikka Korhonen, direktör, Finlands Banks forskningsinstitut för tillväxtmarknader (BOFIT)
Rinna Kullaa, professor (tenure track) i globalhistoria, Tammerfors universitet; gästande professor, Universität Wien
Kristiina Kumpula, generalsekreterare, Finlands Röda Kors
Laura Lodenius, verksamhetsledare, Finlands Fredsförbund
Kaius Niemi, ansvarig utgivare, Helsingin Sanomat
Antti Peltomäki, chef för EU-kommissionens representation i Finland
Kirsi Pimiä, kanslichef, Inrikesministeriet
Teivo Teivainen, professor i världspolitik, Helsingfors universitet