Utrikespolitiska institutet har en delegation utnämnd av riksdagens kanslikomission. Uppgifterna för denna delegation är att följa med institutets verksamhet samt att upprätthålla och utveckla institutets kontakter med dess viktigaste samarbetsparter. Det är också delegationens uppgift att följa med verksamhetens samhälleliga inflytande. Delegationens mandatperiod är fyra år.

Den tidigare mandatperiod avslutades i juni 2023. Den nya delegationen kommer att utnämnas när höstens parlamentariska session börjar. 

Sammansättning av Utrikespolitiska institutets delegation (6.10.2019−1.6.2023):

Ordförande: Pekka Toveri, riksdagsledamot
Viceordförande: Onni Rostila, riksdagsledamot

Medlemmar:
Pekka Toveri, riksdagsledamot
Onni Rostila, riksdagsledamot
Jani Kokko, riksdagsledamot
Jouni Ovaska, riksdagsledamot
Atte Harjanne, riksdagsledamot
Veronika Honkasalo, riksdagsledamot
Mats Löfström, riksdagsledamot
Sari Tanus, riksdagsledamot

Tarja Cronberg, Distinguished Associate Fellow, Stockholm International Peace Research Institute
Jyri Häkämies, Verkställande direktör, Finlands näringsliv
Kristiina Kumpula
Hanna Ojanen, Forskningsdirektör, Tammerfors universitet
Anne Palm, Verkställande direktör, Wider Security Network
Esa Pulkkinen, Kanslichef, Försvarsministeriet
Jukka Salovaara, Statssekreterare, Utrikesministeriet
Janne Taalas, Verkställande direktör, Crisis Management Initiative CMI
Teivo Teivainen, Professor, Helsingfors universitet
Erkki Tuomioja
Terhi Ylitalo, Konsultativ tjänsteman, Försvarsministeriet
Erja Yläjärvi, Chefredaktör, Helsingin Sanomat