Utrikespolitiska institutet har ett vetenskapligt råd som institutets styrelse har tillsatt för en tre-års period 2018-2020. Rådets uppgift är att dra riktlinjerna för institutets forskningspolitik, värdera kvaliteten och relevansen i dess arbete, samt stöda institutet i dess internationella verksamhet.

Rådets medlemmar:

Professor Eiki Berg
University of Tartu, Estland

Professor Shaun Breslin
University of Warwick, Storbritannien

Professor Michelle Cini
University of Bristol, Storbritannien

Professor Julie Gilson
University of Birmingham, Storbritannien

Professor Kristian Harpviken
Peace Research Institute Oslo, Norge

Professor Mark N. Katz
George Mason University, Förenta staterna

Senior Fellow Andrei Kolesnikov
Carnegie Endowment Moscow, Ryssland

Professor Brigid Laffan
European University Institute, Italien

Professor Christian Lequesne
CERI/ Science Po, Frankrike

Direktör Volker Perthes
Stiftung Wissenschaft und Politik, Tyskland

Domare Allan Rosas
European Court of Justice, Luxembourg

Vice direktör Pawel Swieboda
The European Commission (European Political Strategy Centre)

Professor Jonas Tallberg
University of Stockholm, Sverige