Utrikespolitiska institutet har ett vetenskapligt råd som institutets styrelse har tillsatt för en treårsperiod 2021–2023. Rådets uppgift är att dra riktlinjerna för institutets forskningspolitik, värdera kvaliteten och relevansen i dess arbete, samt stöda institutet i dess internationella verksamhet.

Rådets medlemmar:

Ordförande: Professor Mark N. Katz
George Mason University, US

Professor Eiki Berg
University of Tartu, Estonia

Professor Anu Bradford
Columbia Law School, US

Professor Shaun Breslin
University of Warwick, UK

Professor Michelle Cini
University of Bristol, UK

Director Kristian Fischer
Danish Institute for International Studies (DIIS), Denmark

UN Director Richard Gowan
International Crisis Group

Research Professor Timo Koivurova
Arctic Centre, University of Lapland, Finland

Senior Research Fellow Andrei Kolesnikov
Carnegie Moscow Center, Russia

Senior Research Fellow Barbara Kunz
IFSH Hamburg, Germany

Professor Christian Lequesne
CERI / Sciences Po, France

Deputy Rector, Professor Raffaele Marchetti
LUISS, Italy

Head of College Rory Medcalf
National Security College, Australia

President Amrita Narlikar
German Institute for Global and Area Studies (GIGA), Germany 

Director Mike Sfraga
Polar Institute / Global Risk and Resilience Program, Wilson Center, US

Professor Jonas Tallberg
University of Stockholm, Sweden

Professor Steve Tsang
SOAS, University of London, UK