Utrikespolitiska institutet har ett vetenskapligt råd som institutets styrelse har tillsatt för en treårsperiod 2024–2026. Rådets uppgift är att dra riktlinjerna för institutets forskningspolitik, värdera kvaliteten och relevansen i dess arbete, samt stöda institutet i dess internationella verksamhet.

Rådets medlemmar:

Rosa Balfour, Director 
Carnegie Europe

Eiki Berg, Professor
Tartu University

Anu Bradford, Henry L. Moses Professor, Director
The European Legal Studies Center, Columbia Law School

Shaun Breslin, Professor 
University of Warwick

Florence Gaub, Director of Research Division
NATO Defence College

Richard Gowan, UN Director 
International Crisis Group

Kristian Fischer, CEO 
KFISCH Consultancy

Jakob Hallgren, Director 
Swedish Institute for International Affairs (UI)

Mark N. Katz, Professor 
George Mason University (Chair of the SAC 2021-2023)

Timo Koivurova, Research Professor 
Arctic Center, University of Lapland

Andrei Kolesnikov, Senior Research Fellow 
Carnegie Russia Eurasia Center

Barbara Kunz, Senior Researcher and Director of the SIPRI European Security Programme
Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

Raffaele Marchetti, Deputy Rector for Internationalization and Professor in International Relations 
the Department of Political Science and the School of Government, LUISS

Rory Medcalf, Head of College 
National Security College, The Australian National University

Amrita Narlikar, Director, President of the German Institute for Global and Area Studies 
German Institute for Global and Area Studies (GIGA)

Mike Sfraga, Chair & Distinguished Fellow 
Polar Institute; Chair, US Arctic Research Commission

Steve Tsang, Professor 
the School of Oriental & African Studies, University of London (SOAS)