Flyktingsituationen i Europa har gett upphov till en livlig diskussion om flyktingskapets globala och lokala skäl och konsekvenser samt om medlen att ingripa i dessa. Den väcker också stort bekymmer om hur EU kan fungera i denna situation. Måste EU förändras på grund av situationen? Hur inställer sig EU:s medlemsländer till situationen och kan vi hitta paralleller från andra håll i världen som skulle hjälp oss förstå det som Europa nu upplever? Flyktingfrågan har många kontaktpunkter med Upis expertis så en del av forskarna bestämde sig för att skriva en serie kolumner om ämnet utgående från sina egna expertisområden. Skrifterna representerar författarnas personliga synpunkter.

Teemu Sinkkonen: Satu terroristeista

Toni Alaranta: Pohdintaa Syyrian sisällissodasta ja Eurooppaan pyrkivistä pakolaisista