Tre nya medlemmar har invalts i styrelsen för Utrikespolitiska institutet. De nya medlemmarna ersätter de medlemmar som är i tur att avgå. Invalda med riksdagens enhälliga beslut blev statssekreterare för arbets- och näringsministeriet Riina Nevamäki, avdelningschef för utrikesministeriets Europa-avdelning Päivi Luostarinen samt Helsingfors universitets rektor Thomas Wilhelmsson.

De nya medlemmarna ersätter statssekretare för statsrådet Risto Volanen, ambassadör Pilvi-Sisko Vierros och institutets nya direktör, doktor Teija Tiilikainen.

Av de medlemmar som till följande står i tur att avgå ur styrelsen fortsätter ministeri Antti Tanskanen, professor Liisa Laakso ja professor Mikko Viitasalo.


Medlemmarna i Utrikespolitiska institutets styrelse väljs för en bestämd tid. Mandatperioden för de nu valda sex medlemmar börjar 1.1.2010 och slutar 31.12.2014.


I styrelsen verkar även f.d. europarlamentariker Mirja Ryynänen samt ministrarna Pertti Paasio och Ilkka Suominen. Deras mandatperiod tar slut vid utgången av år 2011.


Styrelsen väljer ordförande och viceordförande ur sin egen krets.