Utrikespolitiska institutet firar i år ett dubbelt märkesår. Det blir sedan 60 år institutet grundades, och 15 år som institutet har fungerat under riksdagen som ett självständigt forskningsinstitut.

Utrikespolitiska institutets temaår börjar den 1 juni 2021 med ett jubileumsseminarium UPI och världen i förändring – en diskussion om Finlands roll och framtid. I seminariet medverkar understatssekreterare Kai Sauer, den förre statsministern Paavo Lipponen, direktör Mika Aaltola och äldre forskaren Sinikukka Saari. I debatten om temat Finland i världen på 2030-talet diskuterar UPI:s forskare Mariette Hägglund, Veera Laine, Katariina Mustasilta och Matti Pesu. Som moderator fungerar institutets chef för forskningskommunikation Maria Annala. Seminariet kan ses som livestream kl. 16.00-17.30.

Huvudevenemanget för jubileumsåret FIIA Forum anordnas under hösten. I FIIA Forum fortsätter diskussionen om Finlands utrikespolitik och dess mest relevanta teman.

Utrikespolitiska institutet grundades 1961 för att framställa och tolka information om världspolitiken för finländarna. Institutet fungerade som ett självständigt forskningsinstitut som upprätthölls av en enskild stiftelse. Finlands riksdag grundade institutet under sitt hundraårsjubileum den 1 juni 2006. Riksdagen står för den grundläggande finansiering av institutet. Institutet bedriver en oberoende forskningsverksamhet. Institutets styrelse leder institutets verksamhet i samarbete med en delegation och ett vetenskapligt råd.

Utrikespolitiska institutets uppgift är att undersöka centrala teman inom Finlands utrikespolitik: internationell politik, ekonomiska relationer och ärenden som rör Europeiska unionen. Det producerar forskning på hög nivå för politiska beslutsfattare och den breda allmänheten. Institutet publicerar Ulkopolitiikka-tidskriften, som även den firar sitt sextionde verksamhetsår. Utrikespolitiska institutets bibliotek har samlingar om internationell politik och innehåller över 24 600 volymer. UPI upprätthåller Eilen-arkivet, ett nätarkiv som omfattar viktiga utrikespolitiska tal och dokument. Institutet är en internationell arbetsgemenskap med cirka 60 medarbetare, varav två tredjedelar är forskare. Institutets publikationer och evenemang kan hittas på webbsidan https://www.fiia.fi/sv/.