Utrikespolitiska institutet ger ut en ny publikationsserie. I serien – FIIA Comment – utges korta artiklar som behandlar aktuella teman. Serien startar med en analys över Medelhavsunionens framtid.

Utrikespolitiska institutets forskare Timo Behr skriver, att EU:s sydliga partnerskapspolitik blev lämnad vind för våg då Medlehavsunionens toppmöte, som ordnas varje halvår, annulerades. För att förhindra att den regionala politiken splittras ytterligare borde EU nu handla snabbt i stället för att invänta resultatet av de indirekta fredsförhandlingarna mellan Israel och depalestinska myndigheterna. Förväntningarna som ställs på förhandlingarna är inte höga.

Publikationen utkommer både på finska och engelska, och bägge versioner kan läsas eller utskrivas på institutets hemsida på adressen http://www.upi-fiia.fi/fi/publication/125/ (finska) och http://www.upi-fiia.fi/fi/publication/120/ (engelska). Skribentens kontaktuppgifter samt introducering finns även på institutets hemsida på adressen http://www.upi-fiia.fi/fi/expert/73/.