Meddelande 29.2.2012


Utrikespolitiska institutet öppnar ett nätarkiv över Finlands utrikespolitik 1. mars


Eilen – nätarkivet som omfattar dokument över Finlands utrikespolitik och kronologi öppnas torsdagen 1. mars. Nätarkivet som upprätthålls av Utrikespolitiska institutet öppnas på adressen http://www.eilen.fi/.


I början av 2000-talet lades kronologin över Finlands utrikespolitik både i tidskriften Ulkopolitiikka och i utrikesministeriets publikation Suomen ulkopolitiikan lausuntoja ja asiakirjoja ner.


För att råda bot på denna brist beslutade Utrikespolitiska institutet att bilda ett för allmänheten öppet nätarkiv över Finlands utrikespolitik. Arkivet består till en början av Finlands utrikespolitiska kronologi samt av ledande utrikespolitiska aktörers tal, av vilka det nu finns över 1600 st. i arkivet.


Finlands utrikespolitiska kronologi har sammanställts ur publikationen Yearbook of Finnish Foreign Policy, där den har publicerats sedan 1973. I Eilen-arkivet finns för närvarande kronologierna för åren 1973-1990. De år som saknas införs i arkivet under vårens lopp.


Eilen-arkivet utgör en del av Utrikespolitiska institutets projekt, med vilket man vill stärka forskningen över Finlands utrikespolitik. Förutom att upprätthålla arkivet ordnar man inom ramen för projektet forskningsseminarier i ämnet samt utger publikationsserien Finnish Foreign Policy Papers.


Tilläggsuppgifter:


Direktör
Teija Tiilikainen
teija.tiilikainen@fiia.fi
Tel. 09432 7701


Kommunikationschef
Janne Halttu
janne.halttu@fiia.fi
Tel. 09432 7723


Utrikespolitiska institutet är ett oavhängigt forskningsinstitut som fungerar i anslutning till riksdagen. Institutet producerar högklassig forskning, som stöder politiskt beslutsfattande samt öppen debatt såväl i hemlandet som internationellt.