EU:s östra grannskap och Ryssland

forskningsprogrammet

personer

De centrala forskningsobjekten för forskningsprogrammet EU:s Östra grannskap och Ryssland är

  • Rysslands politiska och ekonomiska utveckling samt dess utrikes- och säkerhetspolitik
  • Den regionala utvecklingen i Rysslands och EU:s gemensamma grannskap
  • Den europeiska unionens östra partnerskap och Rysslandspolitik

För Finland och EU är det särdeles viktigt hur Rysslands inrikes-, utrikes- och säkerhetspolitik utvecklas i framtiden. Syftet med forskningsprogrammet är att analysera dessa politiska delområden som på flera sätt är inflätade i varandra. Programmet utforskar dynamiken i politiken: aktörer, nätverk, intressen och förändringar i maktkonstellationer. Programmet fokuserar också på ryskt utrikespolitiskt tänkande samt Rysslands relation till praktisk politik.

Programmet studerar därtill den regionala utvecklingen i Rysslands och EU:s gemensamma grannskap. Utvecklingen i före detta Sovjetunionen är svår att förutse då strategisk osäkerhet råder.

Osäkerhet råder i fråga om energi, konkurrerande förvaltningsmodeller och politiska allianser samt historietolkningar och säkerhetsstrategier. En av tyngdpunkterna för forskningsprogrammet utgör utvecklingen i Vitryssland.

Programmet granskar EU:s Östra partnerskap, det vill säga Vitryssland, Ukraina, Moldavien, Georgien, Armenien och Azerbajdzjan, samt unionens Rysslandspolitik. Förutom den europeiska diskussionen understryker programmet vikten av att känna till debatten som äger rum i det Östra grannskapet. Forskningsprogrammet utreder hur EU:s politik uppfattas i de Östra partnerskapsländerna och vilken inverkan denna har i praktiken

Kommande evenemang

Inga kommande evenemang

Tidigare evenemang

Future Trajectories of the Russia-China Relationship
25.01.2018 10:00 -
Endast inbjudna
Reforms in Ukraine: Lessons learned
22.05.2017 10:00 -
Kräver registrering

Senaste publikationerna