Venäjä, EU:n itäinen naapurusto ja Euraasia

Venäjä, EU:n itäinen naapurusto ja Euraasia -tutkimusohjelma tarkastelee keskeisiä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan vaikuttavia kehityskulkuja Euroopan unionin itäisessä naapurustossa, keskittyen erityisesti Venäjään.

Tutkimusteemat:

  1. Venäjän politiikan ja talouden kehitys, ulko- ja turvallisuuspolitiikka sekä suhde länteen ja Kiinaan

  2. Poliittinen dynamiikka entisen Neuvostoliiton alueella

  3. Lännen politiikkakäytännöt ja -aloitteet, jotka kohdistuvat Euroopan unionin idänpuoleisille alueille

Venäjän sisä- ja ulkopolitiikan muutokset ovat merkittäviä Suomelle, EU:lle ja koko Euroopalle. Tutkimusohjelman tehtävä on tuottaa analyyttista tietoa aiheesta, minkä merkitys korostuu entisestään Venäjän ja lännen välisessä ristiriitaisessa tilanteessa ja Venäjän aloittaman Ukrainan sodan vuoksi.

Tutkimusohjelma keskittyy Venäjän politiikan toimijoihin, verkostoihin ja intressi- ja valtamuutoksiin. Ohjelma tutkii Venäjän ulkopolitiikkaa ohjaavaa strategista ajattelua ja ideoita, ja vertaa niitä käytännön politiikkatoimiin. Venäjän hallinnon muutos laajemmassa autokratian kehityksen kontekstissa Euraasiassa muodostaa perustavanlaatuisen viitekehyksen tutkimukselle.

Ohjelma tarkastelee Venäjän ja EU:n yhteisen naapurustoa myös laajemmalla tasolla. Sota Ukrainassa ja pitkittynyt Valko-Venäjän poliittinen kriisi painottuvat ohjelman tutkimuksessa. Samalla Keski-Aasian valtioiden tutkimus on yhä merkittävämpää Venäjän ja Kiinan pyrkiessä joko säilyttämään tai kasvattamaan rooliaan alueella.

Ohjelmassa tutkitaan lisäksi läntisten toimijoiden tapoja lähestyä EU:n idänpuoleista aluetta. Euroopan politiikkatoimet suhteessa Venäjään ja EU:n itäinen kumppanuus Valko-Venäjän, Ukrainan, Moldovan, Georgian, Armenian ja Azerbaijanin kanssa ovat keskeisiä tutkimuskohteita. Eri politiikkatoimien alueellinen vaikutus ja tulkinta ovat tärkeässä roolissa tutkimuksessa.

tulevat tapahtumat

Ei tulevia tapahtumia

Uusimmat julkaisut

Sciorati, Giulia & Silvan, Kristiina (2023). Sino-Russian competition: The reshaping of Central Asia. Teoksessa Ehteshami, Anoushiravan; Houghton, Benjamin; Liu, Jia (toim.): China Moves West: The Evolving Strategies of the Belt and Road Initiative. Lynne Rienner publishers. 39-56.