Expertis

Förenta staternas utrikes- och inrikespolitik, Föreenta staterna och Förenta nationerna (FN), FN:s legitimitet

Examen

Politices doktor, Jyväskylä universitet (2013)

Språkkunskaper

finska, engelska (arbetsspråk), svenska, tyska

Välj kategori

Välj kategori