mobil:

Expertis

Förenta staternas utrikes- och inrikespolitik, Föreenta staterna och Förenta nationerna (FN), FN:s legitimitet

Examen

Politices docent, Jyväskylä universitet (2013)

Språkkunskaper

finska, engelska (arbetsspråk), svenska, tyska

Projekt

Multilateralt samarbete i den strategiska konkurrensens tidsålder: Finlands och Europeiska unionens påverkansmöjligheter


Latest FIIA Publications

Expertis

Förenta staternas utrikes- och inrikespolitik, Föreenta staterna och Förenta nationerna (FN), FN:s legitimitet

Examen

Politices docent, Jyväskylä universitet (2013)

Språkkunskaper

finska, engelska (arbetsspråk), svenska, tyska

Välj kategori