Forskningscentret för Förenta staternas politik och makt

forskningsprogrammet

personer

Forskningscentret för Förenta staternas politik och makt (CUSPP) är det ledande forskningscentrumet i Norden som koncentrerar sig på USA:s utrikespolitik. Syftet med forskningscentret är att producera forskning och sakkunskap om USA:s framåtskridande globala och lokala roll samt om de inrikespolitiska drivkrafterna i utrikespolitik. Forskningscentret fungerar i samband med Utrikespolitiska institutets forskningsprogram Global säkerhet. Jane och Aatos Erkkos stiftelse stöder forskningscentret.

Forskningscentrets målsättningar:
  • Att producera högklassig och aktuell forskning för det vetenskapliga samfundet, politiska beslutsfattare och för samhällsdebatten

  • Att utöka Utrikespolitiska institutets forskning om Förenta staternas globala roll samt förstärka den för Finland exceptionellt goda kännedomen i institutet om Förenta staternas inrikes- och utrikespolitik

  • Att idka samarbete samt bilda nätverk med forskare, experter och institutioner

Forskningscentralens centrala verksamhetsformer:
  • gästforskarprogram

  • Forsknings- samt publiceringsverksamhet för olika publiker om de transatlantiska relationerna samt om Förenta staterna i en global kontext

  • Deltagande i aktuell, akademisk och samhällelig diskussion

  • En årlig “Helsinki Summer Session” konferens samt årlig Förenta staternas forskningsdag

  • arrangera aktuella seminarier och konferenser

Forskningsagenda

Fokus för forskningscentret är Förenta staternas globala roll och dess relation till Förenta staternas interna dynamik. Förenta staterna kan anses vara vid en unik geopolitisk vändpunkt. Dess makt militärt sett är oförändrad, ändå är dess relativa position som stormakt osäkert. Förenta staterna lider av en inrikespolitisk förvirring och den internationella situationen är mer osäker. Utmaningen som de andra tävlande länderna skapat är mycket jämnare. Globalisationens krafter utmanar den USA-ledda världsordningen fast landet har stark ställning i världsekonomin och den teknologiska utvecklingen.

En av forskningens huvudtyngdpunkter är USA:s relationer med de starkt integrerade nordiska länderna samt med det arktiska området som sakta håller på att öppna sig. USA har haft den ledande rollen i den globala världsordningen och landet har bibehållit sin ledning militärt, ekonomiskt, inom högteknologi och kunskapsproduktion. På en strategisk plan kommer följande saker att påverka de transatlantiska relationerna mer och mer; USA:s relationer till likvärdiga tävlande som Kina, dess relationer till Ryssland, NATO-kumpaner och EU. Nyckelorganisationer till de transatlantiska relationerna som NATO kommer att inverka avgörande på USA:s möjligheter att behålla sitt inflytande.

Nätverk

Transatlantic Periscope logo

Transatlantic Periscope är en webbplatform som är interaktiv och i realtid. Den erbjuder sina användare en omfattande syn på transatlantiska relationer. Plattformen sammanfattar de viktigaste nyheterna och nyaste analyserna av de bilaterala relationerna mellan USA, EU och Storbritannien. Innehållet är kuraterat av experter inom området och upprätthålls av Bertelsmann stiftelsen.

Kärnan i funktionerna för Transatlantic Periscope är översikten som sidan erbjuder om EU:s och USA:s bilaterala relationer och en lätt tillgång till tilläggsinformation dessutom möjliggör plattformens Deep dive-del att man kan söka information om olika teman och ämnesområden.

Senaste publikationerna

Lindén (os. Annala), Maria (2022). Trumpismin aikakausi voi jatkua vielä pitkään. I Lenita Toivakka (red.): Yhdysvallat. Maakatsaus.. Helsinki: Keskuskauppakamari. 19-20.