Forskningscentret för Förenta staternas politik och makt

forskningsprogrammet

personer

Syftet med Forskningscentret för Förenta staternas politik och makt är att producera forskning och sakkunskap om Förenta staternas globala roll samt frågor med anknytning till dess utrikes- och inrikespolitik. Forskningscentret fungerar i samband med Utrikespolitiska institutets forskningsprogram Global säkerhet. Jane och Aatos Erkkos stiftelse stöder Utrikespolitiska institutets forskning av Förenta staterna med 1,2 miljoner euro under åren 2013-2016.

 

Forskningscentrets målsättningar:

  • Att producera högklassig och aktuell forskning för det vetenskapliga samfundet, politiska beslutsfattare och för samhällsdebatten

  • Att utöka Utrikespolitiska institutets forskning om Förenta staternas globala roll samt förstärka den för Finland exceptionellt goda kännedomen i institutet om Förenta staternas inrikes- och utrikespolitik

  • Att idka samarbete samt bilda nätverk med forskare, experter och institutioner

 

Forskningscentralens centrala verksamhetsformer:

  • Forsknings- samt publiceringsverksamhet för olika publiker om de transatlantiska relationerna samt om Förenta staterna i en global kontext

  • Seminarier och konferenser

  • En årlig Förenta staternas forskningsdag

  • En årlig “Summer Session”

  • Deltagande i aktuell, akademisk och samhällelig diskussion

  • Gästforskarprogram

Forskningsagenda

Fokus för forskningscentret är Förenta staternas globala roll och dess relation till Förenta staternas interna dynamik. Globalt styre samt flera regionala organisationer t.ex. i Mellanöstern, Asien och inom det arktiska området genomgår en förändring. Förenta staterna kan anses vara vid en unik geopolitisk vändpunkt. Dess makt speciellt militärt sett är oförändrad. Ändå kan Förenta staterna inte undgå den turbulens som den globala ekonomin har förorsakat eller de teknologiska förändringar, som har varit centrala faktorer för Förenta staterna. Förenta staternas globala roll omfattar olika former av Förenta staternas makt och dess utsträckning och omfattning. Är det möjligt för Förenta staterna att bevara sin ledande roll i global kontext även i framtiden? Centralt med tanke på denna fråga är Förenta staternas inrikespolitik samt förändringarna inom den.

Forskningscentrets målsättning är också att granska sambandet mellan de politiska kontexterna i Förenta staterna, de nordiska länderna och Finland. Förenta staterna har haft en ledande roll i utvecklandet av militär makt, i ekonomiska frågor, i innovativ teknologi och i producerandet av information. I detta avseende har Förenta staterna och de nordiska länderna integrerats ännu intimare. Ändå inverkar relationerna mellan Förenta staterna och Ryssland, samt relationerna mellan Nato och Ryssland i betydande politiska frågor på Förenta staternas position i relation till Nordeuropa.

Kommande evenemang

Inga kommande evenemang

Senaste publikationerna

Sinkkonen, Ville (2018). Katse Atlantin toiselle puolen. Puheenaihe.fi, 21.12.

Sinkkonen, Ville (2018). Understanding the trust–distrust nexus between the United States and Egypt. I Vuorelma, Johanna; Haukkala, Hiski & van de Wetering, Claire (red.): Trust and mistrust in international relations: Rationalist, constructivist, and psychological approaches. Routledge.

Salonius-Pasternak, Charly (2017). Finlands syn på försvarssamarbetet med Sverige. I Almqvist, Kurt (red.): Sverige och Finland.

Salonius-Pasternak, Charly (2017). Positiivinen muistijälki on tulevaisuudessakin vahvan (transatlanttisen) suhteen avain. Maanpuolustus (122):10-14.