Multilateralt samarbete i den strategiska konkurrensens tidsålder: Finlands och Europeiska unionens påverkansmöjligheter

Utrikespolitiska institutet (UPI) genomför forskningsprojektet ”Multilateralt samarbete i den strategiska konkurrensens tidsålder: Finlands och Europeiska unionens påverkansmöjligheter” som en del av statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet 2022 (VN-TEAS). Projektet slutförs i februari 2023.

Multilateralt samarbete är en av de mest centrala principerna och hörnstenarna för internationella relationer och olika länders utrikespolitik. Trots de betydande framgångarna har utvecklingen av det multilaterala samarbetet inte varit okomplicerad, bakslag och kriser har varit ofta förekommande

Regionala och globala organisationer har kämpat med att svara på de allt mer komplexa globala utmaningarna. USA:s växlande engagemang  för det multilaterala samarbetet har försvårat det transatlantiska och västerländska ledarskapet på de multilaterala arenorna. Den tilltagande strategiska konkurrensen mellan stormakterna, världsordningens polaritet och nationalismens frammarsch runt om i världen försvagar den multilaterala beslutsfattande förmågan. . Betydelsen av informella former av multilateralt samarbete, däribland olika avgränsade sammanslutningar och grupper, har ökat i det multilaterala beslutsfattandet. Rysslands krav och krigshandlingar i Ukraina har för sin del utmanat grundprinciperna för den europeiska säkerhetsarkitekturen.

Att stärka det multilaterala samarbetet är Finlands, liksom många andra mindre staters och Europeiska unionens, centrala utrikespolitiska målsättning. Projektet strävar efter att svara på informationsbehov som rör det multilaterala samarbetets förändringstrender och möjligheter i en föränderlig internationell politisk verksamhetsmiljö. 

Forskningsprojektets huvudsakliga målsättning är att öka förståelsen och samla information om det multilaterala samarbetets aktuella läge och möjliga utvecklingslinjer tai trender . Inom ramarna för utvecklingsprojektet presenteras även politiska alternativ för aktörer liknande Finland och EU, som strävar efter att stärka det multilaterala samarbetet, både regionalt och globalt, i den rådande tidsåldern av strategisk konkurrens. Särskild uppmärksamhet fästs vid en analys av informellare samarbetsformer hos en begränsad deltagargrupp.

I projektet undersöks följande huvudteman:

 

  • Bedömning av det multilaterala samarbetets senaste och aktuella läge. Centralt är identifiering av viktiga förändringskrafter samt analys av deras påverkan i relation till de formella formerna av multilateralt samarbete.

  • Analys av informella former av multilateralt samarbete. I synnerhet granskning av avgränsade medlemsgrupper som G7 och G20 och deras verksamhet i relation till de formella formerna av multilateralt samarbete.

  • Analys av perspektiv gällande det multilaterala samarbetet mellan Europeiska unionen, USA, Kina och Ryssland.

  • Bedömning av hanteringen av covid-19-pandemin och hälsosäkerhet i kontexten av det multilaterala samarbetetet. .

  • Undersökning av Finlands påverkansmöjligheter i mera informella kanaler för multilateralt samarbete (i) som EU-medlem och (ii) via andra arrangemang (till exempel diplomati eller expertarbete).

 

Forskningsgruppen består av programdirektör Juha Jokela, programdirektör Katja Creutz, äldre gästforskare Anna Kronlund, forskardoktor Ville Sinkkonen, äldre forskare Jyrki Kallio, ledande forskare Niklas Helwig, äldre forskare Ryhor Nizhnikau, forskare Johanna Ketola samt  biträdande forskare  och koordinator Alana Saul.

Kommande evenemang

Inga kommande evenemang

Senaste publikationerna