Telefon:

Expertis

Arktis, de globala kollektivt utnyttjade verksamhetsmiljöernas (global commons) geo- och säkerhetspolitik, forskningsmetodologi

Examen

Doktor i samhällsvetenskaper (internationell politik), Tammerfors universitet, 2016

SVM (internationell politik), Tammerfors universitet, 2005

Språkkunskaper

finska, engelska (arbetsspråk), svenska, tyska (passiva kunskaper)

Projekt

Förenta staternas förändrade globala roll och dess inverkan på transatlantiska relationer


Senaste FIIA Publikationer

Expertis

Arktis, de globala kollektivt utnyttjade verksamhetsmiljöernas (global commons) geo- och säkerhetspolitik, forskningsmetodologi

Arbetserfarenhet

Research Fellow, Senior Research Fellow, Finnish Institute of International Affairs, 2013 –

Researcher, University of Tampere, 2007-2012  

Research visits

Visiting Researcher, University of Minnesota, during spring 2008 & autumn 2009

Examen

Doktor i samhällsvetenskaper (internationell politik), Tammerfors universitet, 2016

SVM (internationell politik), Tammerfors universitet, 2005

Språkkunskaper

finska, engelska (arbetsspråk), svenska, tyska (passiva kunskaper)

Välj kategori


Välj kategori

Mikkola, Harri; Martikainen, Toivo & Käpylä, Juha (2016). Arktisen politiikan turvallistaminen. I Toivo Martikainen et al. (red.): Venäjän muuttuva rooli Suomen lähialueilla. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 43-48.

Mikkola, Harri & Käpylä, Juha (red.) (2007). Kosmopolis. Tampere: Suomen rauhantutkimusyhdistys.