Telefon:

Expertis

Arktis, de globala kollektivt utnyttjade verksamhetsmiljöernas (global commons) geo- och säkerhetspolitik

Examen

Doktor i samhällsvetenskaper (internationell politik), Tammerfors universitet

Språkkunskaper

finska, engelska (arbetsspråk), svenska, tyska (passiva kunskaper)

Projekt

Förenta staternas förändrade globala roll och dess inverkan på transatlantiska relationer


Senaste FIIA Publikationer

Expertis

Arktis, de globala kollektivt utnyttjade verksamhetsmiljöernas (global commons) geo- och säkerhetspolitik

Arbetserfarenhet

Researcher, Department of Political Science and International Relations, University of Tampere, 2007-2012

Trainee, Ministry for Foreign Affairs of Finland, 2003

 

Visiting positions

Visiting Scholar, Department of Political Science, University of Minnesota, 2009

Visiting Scholar, Department of Political Science, University of Minnesota, 2008

 

Examen

Doktor i samhällsvetenskaper (internationell politik), Tammerfors universitet

Utbildning

D.Soc.Sc (International Relations), University of Tampere, 2016

M.Soc.Sc (International Relations), University of Tampere, 2005

Språkkunskaper

finska, engelska (arbetsspråk), svenska, tyska (passiva kunskaper)

Välj kategori


Välj kategori

Mikkola, Harri; Martikainen, Toivo & Käpylä, Juha (2016). Arktisen politiikan turvallistaminen. I Toivo Martikainen et al. (red.): Venäjän muuttuva rooli Suomen lähialueilla. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 43-48.

Mikkola, Harri & Käpylä, Juha (red.) (2007). Kosmopolis. Tampere: Suomen rauhantutkimusyhdistys.