Forskningscentret för global ordning och Kina

Forskningscentret för global ordning och Kina (CORD) betraktar Kinas förstärkta roll i världen ur perspektivet av internationella relationer och internationell politisk ekonomi. Det strävar efter att vara ett av de ledande forskningscentren med fokus på internationella relationer, politisk ekonomi och Kina i norra Europa.

CORD idkar högklassig akademisk forskning i hur Kinas utökade internationella roll påverkar frågor med anknytning till global ordning inom olika politikområden, som global ekonomisk styrning och global säkerhet. CORD forskar även i de inhemska drivande faktorerna bakom Kinas utrikespolitik.

Forskningscentret verkar i anknytning till Utrikespolitiska institutets forskningsprogram för global säkerhet och styrning.

CORDs forskningsgrupp består av forskare med en stark forskningsbakgrund i Kina och Östasien. Alla i forskningsgruppen behärskar ett av de östasiatiska huvudspråken. Forskningscentret mottar även etablerade internationella gästforskare.

Vår analys baserar sig på akademiskt solid interdisciplinär forskning. Forskningen är policyrelevant men grundar sig i rigorös och kritisk forskning.

Exempel på forskningsfrågor som CORD för tillfället forskar i:

  • Kinas ekonomiska statskonst

  • konnektivitet inom den Indo-pacifiska regionen

  • kinesiska investeringar i de nordiska länderna och deras inverkan på försörjningsfrågor

  • omvandlingen av auktoritära system

  • de idémässiga grunderna för Kinas utrikespolitik

Kommande evenemang

Inga kommande evenemang

Senaste publikationerna

Kallio, Jyrki (2023). Multilateralism with Chinese characteristics. I Jokela, Juha; Creutz, Katja; Saul, Alana (red.): Multilateral cooperation in an era of strategic competition : Options for influence for Finland and the European Union. Helsinki: Prime Minister's Office. 64-74.