Kinas omstörtande teknologier och internationell säkerhet

I projektet Kinas omstörtande teknologier och internationell säkerhet kartläggs Kinas teknologiska och stormaktspolitiska konkurrensstrategi och dess kompetens inom omstörtande teknologier. Med omstörtande teknologi hänvisas till sådana teknologiska innovationer som ändrar på hela marknadslogiken samt möjligtvis även rådande samhällelig och internationell dynamik. Dessutom analyseras hur förändringarna påverkar säkerheten och verksamhetsmiljön i Europa och Finland. Projektet finansieras av Försvarets vetenskapliga delegation (MATINE).

Teknologisk kompetens är en central dimension inom nationell säkerhet och internationell makt vars betydelse ökar markant i en tid av accelererande stormaktstävlan och radikal osäkerhet. Att vara bäst inom omstörtande teknologier som utveckling av maskininlärning samt bio- och kvantteknologier ger ett betydande överläge inom ekonomi och säkerhet.

Kinas oförutsett snabba utveckling till en maktstat inom högteknologi har väckt oro i väst och beundran i utvecklingsländer. Kina är en centralt ledd auktoritär stat som i teorin kan styra sina resurser på kort varsel för att utveckla framväxande omstörtande teknologier.

I projektet analyseras Kinas teknologiska kompetens och kartläggs möjliga utvecklingsgångar inom medellång tidsram och deras potentiella inverkan på global säkerhet samt på Finlands och Europas verksamhetsmiljö. I forskningen utnyttjas framsynthet (foresight) som metodologi för att kunna förutspå möjliga utvecklingar och för att förbereda sig. Projektet ämnar skapa ett forskningsramverk för att analysera den säkerhetspolitiska betydelsen som omstörtande teknologier har. I projektet produceras vetenskapliga publikationer och ett avslutningsevenemang 2025.

Projektet leds av biträdande chef för Utrikespolitiska institutet Mikael Mattlin, de andra forskarna i projektet är ledande forskare Sinikukka Saari, äldre forskare Elina Sinkkonen och forskare Markus Holmgren. Projektet började den 1 februari 2024 och slutar 2025.

Kommande evenemang

Inga kommande evenemang

Tidigare evenemang