Telefon:

Expertis

EU:s gränsförvaltning, fri rörlighet, europeisk säkerhet, europeisk integration

Examen

Politices doktor (statskunskap/internationella relationer), Åbo universitet

Politices magister (statskunskap/internationella relationer), Åbo universitet

Filosofie magister (italiensk översättning), Åbo universitet

Språkkunskaper

finska, engelska, italienska, svenska (arbetsspråk), franska, rumänska, spanska, tyska

Expertis

EU:s gränsförvaltning, fri rörlighet, europeisk säkerhet, europeisk integration

Examen

Politices doktor (statskunskap/internationella relationer), Åbo universitet

Politices magister (statskunskap/internationella relationer), Åbo universitet

Filosofie magister (italiensk översättning), Åbo universitet

Språkkunskaper

finska, engelska, italienska, svenska (arbetsspråk), franska, rumänska, spanska, tyska

Välj kategori

Välj kategori

Nanu, Paul; ,Heinikoski, Saila; ,Marinica, Susanna; ,Niemelä, Riikka & ,Seppänen, Eveliina (red.) (2015). Columna. Turku: University of Turku.